I debattinnlegg 24.02.23 skriver konserndirektør i Tine forsyning, Christian Granlund, at han oppklarer situasjonen rundt avslutningen av tapping av økologisk melk ved Tine meieri i Harstad og behandlingen av oss som leverer økologisk melk dit. Hans oppklaring stemmer ikke med den virkeligheten vi opplever.

Tine skal fortsette å tilby økologiske produkter i Nord-Norge

Når Tine selv gjennom flere år oppfordret nordnorske bønder til å legge om til økologisk drift gjennom bla «Økomelkprosjektet i Nord-Norge», og nå plutselig informerer om at det ikke skal tappes mer økologisk melk i Harstad blir tilliten til Tine, vår egen organisasjon, kraftig svekket.

Tilbudet om seks timers rådgivning oppleves bare som mer salt i såret. Vi har ønsket dialog og samarbeid, men har ikke blitt hørt. Å få informasjon om beslutninger i etterkant av at de er tatt av Tine, er ikke å bli godt ivaretatt. Vi har heller ikke blitt holdt løpende informert som det påståes.

Granlunds avfeiing av vår opplevelse av situasjonen, og hans påstand om at vi produsenter har hatt første prioritet, er bare en fortsettelse av Tines ovenfra og ned-holdning i denne prosessen. Å legge om til økologisk drift er en omfattende og langvarig prosess, og Tine bør ta vare på bøndene som nå innehar denne kunnskapen og erfaringen opparbeidet gjennom mange år.

Han skriver at kvaliteten på melka har vært bra, men at på grunn av lite tappevolum fremover kunne det utvikles kvalitetsproblemer.

Når Forsvaret nå ikke lenger kjøper økologisk melk fra Harstad meieri har tappevolumet blitt mindre. Tine må da gjøre en innsats for å skaffe nye kunder. Granlund velger i sitt svar å overse det vi påpekte om manglende markedsføring. Vi har i tidligere kommunikasjon med Tine etterspurt mer markedsføring, men har fått til svar at den økologiske melka er en konkurrent til konvensjonell melk og dermed kan den ikke fremheves av Tine.

Økologiske melkebønder er også medeiere av Tine. Vi er en del av Tine og ikke konkurrenter. Forbrukerne vil ha økologiske produkter, og Tine burde satse på å være en del av dette markedet.

Granlund skriver at de som vil kjøpe økologisk melk fra Tine fortsatt skal finne det i nordnorske butikker. Faktum er at det er nesten ingen butikker i nord som har dette til salgs. Forbrukerne er nå i stedet tvunget til å kjøpe utenlandske varer eller fra konkurrenter som for eksempel Rørosmeieriet. Øko-melk finnes i rikt monn i butikkene her, bare ikke den som er produsert av Tine.

Han sier også at etterspørselen i nord er lav. Salget blir jo selvfølgelig lavt når produktene ikke finnes i butikkene. Flere ville nok også valgt økologisk om de ble informert om forskjellene mellom denne og konvensjonelt produsert melk.

Det er underlig at det skal være så komplisert å fortelle forbrukerne om melk som er produsert uten sprøytemidler, kunstgjødsel og strengere krav til dyrevelferd, mens det stadig reklameres for feks juice og iskaffe produsert av Tine.