Regjeringen vil få folk til distriktene gjennom økonomiske gulrøtter. Vel og bra, men gratis barnehage og nedskriving av studiegjeld er neppe nok til å snu flyttestrømmen. Og heller ikke flytting av arbeidsplasser slik Nationen tar til orde for i «Riktig med økokrimsenter til Gjøvik» 27/6.

Regjeringen bør også benytte seg av mulighetene som ligger i fysisk planlegging, god arkitektur og landskapsarkitektur for å skape attraktive steder for bolyst og trivsel. Hvor og hvordan vi planlegger og bygger påvirker livskvaliteten, og får ringvirkninger for kommuneøkonomien langt utover det enkelte bygg.

Les også

Innlandet fylkeskommune subsidierer harry-handel? At det var?

I reiselivsnæringen er arkitektur avgjørende, enten det er i historiske Roma eller for de norske turistvei-prosjektene som jubilerer i disse dager. Nå er det på tide å anerkjenne betydningen arkitektur og landskapsutforming har for våre hverdagsliv.

I lille Iveland kommune har et nyutviklet sentrum med leiligheter skapt variasjon i boligtilbudet. Nå blir både yngre og eldre boende i kommunen. Og når brukerne bor mer samlet, kan hjemmetjenesten bruke tiden og ressursene på omsorg, fremfor transport. På Stokkøya i Trøndelag har bevisst brukt av arkitektur skapt omsetningsvekst.

Der nye boliger i distriktene ofte taper seg i verdi første gang nøkkelen settes i døren, har satsingen gjort kjøp av ny bolig her til en stabil investering. I Sortland kommune skaper et arkitekttegnet fiskemottak attraktive arbeidsplasser som tiltrekker seg nødvendig kompetanse, både til bedriften og til lokalsamfunnet.

Satsing på stedsutvikling og god arkitektur får folk både til å bli og komme tilbake, og ikke minst, oppdage nye steder. Kommunalministeren har fått ansvaret for samordning av departementene i arbeidet med en ny statlig arkitekturpolitikk.

Muligheten til å lykkes i distriktene øker ved å satse på våre fysiske omgivelser og heve kommunenes kunnskap om de positive effektene av god arkitektur. Investerte skattepenger skal gi merverdi ut over det enkelte byggeprosjektet. Effekten av det som planlegges, tegnes og bygges må brukes aktivt i utviklingen.

Uten gode fysiske rammer om livene og arbeidshverdagen vår får vi ikke bærekraftige lokalmiljøer med sunn kommuneøkonomi, og distriktene vil fortsette å tape kampen om befolkningsvekst og de menneskelige ressursene!