Nå vil disse, med Sandra Borch i spissen, hevde at forhandlingsinstituttet står i fare og svekkes. Det er feil!

Det er en mye større svekkelse av forhandlingsinstituttet når det ikke leverer på samfunnsoppdraget, som er og blir sjølforsyning, samt økonomiske og sosiale vilkår for bonden.

For Regjeringa, med Norges Bondelag tett bak, så ser det ut til at det viktigere å berge forhandlingsinstituttet enn å berge norsk matproduksjon og gi bonden lønn for strevet. Hva er viktigst da? Virkemiddelet eller målet?

Norske matprodusenter har 212.000 til arbeidsvederlag og til å holde gården i stand. Når Bondelaget og Sandra Borch hevder at bønder i Europa misunner oss dette, faller det på sin egen urimelighet.

Ingen bønder i Europa vil synes det er stas å ha mindre inntekt for å produsere mat, enn fattigdomsgrensa i Norge. Norsk selvforsyning er 39 prosent korrigert for import av fôr.

I 2023 med krig i Europa, og nesten alle andre verdensdeler, syklon i Myanmar, tørke i Spania, flom i Italia, ekstremvær, klimakrise og folk på flukt, så er det ikke noen annet enn en hån mot de som var før oss, vi som lever nå og et svik mot de som kommer etter hvis ikke Norge nå ta ansvar for egen sjølforsyning.

Det er ingenting i årets jordbruksavtale som bidrar til høyere selvforsyning.

Vi vil minne Sp og Ap om at SV og venstresida med Rødt og MDG kommer til å stå for både høyere selvforsyning og tidfesta jevnstilling av den norske bonden. KrF og muligens Venstre støtter også dette.