Fosen-aksjonistene protesterer mot at det nå er gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlige uten avbøtende tiltak. Fredag hadde statsministeren invitert reindriftsutøvere fra Fosen.

Etter møtet ba Støre om å bli trodd på at regjeringen har jobbet med dommen siden den kom – og at de har jobbet med å sørge for at de folkerettighetsforpliktelsene blir etterfulgt.

– Det som er situasjonen i dag er at det blir de ikke. Det er et brudd på menneskerettighetene og det kan vi ikke leve med, sa statsministeren.

Han sier dommen, slik den er gitt fra Høyesterett, slår fast at konsesjonen – slik den er gitt -krenker de rettighetene som samene har etter de konsesjonene som skal følges og at det er et brudd på menneskerettighetene.

– Dommen sier også at man må vurdere avbøtende tiltak for å ikke være i en slik situasjon. Og det er det vi må ha full oppmerksomhet på. Jeg har sagt at jeg utelukker ikke noen tiltak i den sammenhengen.

– Det må vi gjøre på en sånn måte hvor prosessen og det arbeidet blir forstått og akseptert av de som er direkte berørt, sier Støre.