I hele fjor pågikk en klappjakt på alle de store rovdyrene, og bestandene er langt fra levedyktige.

FN, WWF og verdens forskere ber nå statsledere i hele verden om å stanse utryddelsen av planetens dyr. Til tross for disse rådene, har klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) vært pådriver for jakt i ulvesonen der de utryddingstruede ulvene skal ha forrang og særskilt beskyttelse.

Naturmangfoldsloven åpner heller ikke for reell jakt på utryddingstruede dyr i ulvesonen. Vi har dessuten forpliktet oss gjennom Bernkonvensjonen til å verne rødlistede dyr.

Oslo tingrett har vedtatt at ulvefellingen innenfor ulvesonen i Letjenna (Letjennavedtaket) var ulovlig. Men vedtaket har ikke Eide respektert, så i fjor bevilget han statlig jakt med helikopter og pumpehagle for å massakrere flere ulvefamilier i ulvesonen. Det vitner om en forakt for rettssystemet.

Staten anket saken videre til Borgarting lagmannsrett der de også tapte. Men til tross for gjentakende «totalslakt» i retten, så er Eide på nytt en pådriver for mer ulvejakt i tre grenserevirer i ulvesonen. Det har medført at dyrevernsorganisasjoner har måttet be retten om midlertidig forføyning der staten tapte igjen.

Jakten i Norge er stoppet inntil videre. Jeg skriver inntil videre, fordi Eide har i ekspressfart fått innvilget muntlige forhandlinger i tingretten der de også har fått skiftet ut en dommer som tidligere har fattet vedtak på linje med Letjennavedtaket. Her lukter det altså ugler i mosen.

Det virker som Jonas Gahr Støre ikke ser problemene til Arbeiderpartiets dårlige oppslutning. For hele tre av fire nordmenn er nå bekymret for naturkrisen, viser en undersøkelse Opinion har gjort på oppdrag fra WWF.

Vi må stoppe utryddelsen av de truede dyrene våre, toppredatorer som ulv og andre rovdyr er helt essensielle i sunne økosystemer.

Økosystemer

At naturraseringen og klappjakten på våre rovdyr derfor er en vesentlig grunn til Aps fall er jeg ikke i det minste tvil om. Statsministeren overser også sorgen til en nasjon som opplever at naturen dør rett foran øynene deres.

Det kan se ut som Eide har gitt statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) fritt leide til å utrydde ulvebestanden i Norge, men det kan koste regjeringen dyrt. Spørsmål om det er riktige partiledere som sitter i de to respektive styringspartiene er allerede i gang og mistillitsforslag bør være aktuelt.

At statsministeren lar dette sirkuset få pågå, med den skaden det får for regjeringen og naturen, er ubegripelig. Og en klima- og miljøminister som ikke respekterer norsk lov, kan ikke statsministeren lenger ha i regjering.

HM Kongen ser naturkrisen og folket. I sin nyttårstale fastslo Hans Majestet Kongen viktigheten av å bevare den fantastiske naturen der alt levende henger sammen.

Jeg minner om at Kongen i statsråd totalfredet ulven i 1973. Eide og Heen viser altså en manglende respekt for både kongehuset og demokratiet der folk flest i Norge, inkludert de som bor i distriktene, er for ulv.

Cirka 70 prosent av hedmarkinger ønsker ulv i Norge, 29 prosent bryr seg ikke, ifølge en undersøkelse Sentio research har gjort for HA. Mens den siste ene prosenten vil utrydde ulvene og alle andre rovdyr på grunn av egeninteresser.

Det er ikke noe vesentlig belastning knyttet til ulv i distriktene. Det er en oppdiktet problemstilling. Det er jakt- og skoginteresser som vil ulvene til livs. Folk i distriktene er lei av stigmatiseringen om at «alle» vil ulven til livs. Det er totalt feil, de fleste ser det som en stor berikelse å ha de rundt seg.

Det er heller ikke noe problem å ha beitedyr med ulv i nærheten så lenge man gjør enkle tiltak. Nesten alle land i Europa har mer ulv enn Norge selv om de har mindre arealer, langt flere innbyggere og mer beitedyr. Spania har cirka 2300 ulver, Hellas 500, Romania 2500, Latvia 400, lille Albania 250. I Tyskland, med 80 millioner innbyggere, har det på få år blitt mer en 150 ulveflokker. Der er altså helt ubegripelig at Norge ikke kan ta vare på flere ulver enn det vi gjør i dag.

Vi må stoppe utryddelsen av de truede dyrene våre, toppredatorer som ulv og andre rovdyr er helt essensielle i sunne økosystemer. Generalprøven til Eide og regjeringen er nå. Presset for å gjennomføre den lovstridige ulvejakten må stanses umiddelbart! Alt annet vil være en stor skandale for rettssystemet, regjeringen og for internasjonale forpliktelser.