Før helga konstaterte NRK at klimasaken igjen sto på toppen av velgernes saksliste, ifølge en undersøkelse fra Norstat, tett fulgt av saker om helse og sykehus, sosial ulikhet/fattigdom/utenforskap, eldreomsorg og privatøkonomi.

Ekstremværet Hans satte klimaendringer og -tilpassing ettertrykkelig på dagsorden i mange kommuner og for svært mange innbyggere. Det er lett å glemme hva som betyr mest,hvis man utelukkende har hentet sine nyheter fra de store riksmediene og sett partilederdebatter på tv.

– Folk er utrolig kloke. De vet hva slags valg de går til og er opptatt av lokale saker, sier Ap-ordfører Amund Hellesø i Nærøysund til Nationen. Og de lokale sakene kan være så mangt. Fra flere barnehageplasser og nye omsorgsboliger til vindkraftutbygging, næringsetablering, veivedlikehold og, skolestruktur.

En brennaktuell sak som skaper høy temperatur i én kommune kan være opp og avgjort eller uinteressant i en annen. Det er mange veier til god lokalpolitikk. Også fordi partiene på lokalt nivå har en annen tradisjon for å samarbeide fleksibelt på tvers av den politiske skalaen enn den vi kjenner fra nasjonalt nivå.

Det gir konstellasjoner som i Steinkjer og Gjøvik der Senterpartiet og Høyre siden valget i 2019 har utgjort et flertall og styrt kommunen sammen. Eller i Ringerike, der Ap i dag har ordfører og Høyre varaordføreren.

Skolevalget ble en brakseier for Høyre og Frp. Samtidig viste flere målinger før helgen et Høyre på vikende front, mens Ap gikk noe fram. På gjennomsnittet av kommunemålinger de siste fem ukene ligger Sp an til 7,4 prosents oppslutning, nasjonalt er de nede på 4,7.

Senterpartiet søker makt og er pragmatiske. De er gjerne innstilt på å samarbeide bredt – for å få flest mulig ordførerkjeder. Det bidrar til at distriktspolitiske hensyn og befolkningen i grisgrendte ytterkanter blir ivaretatt, selv om sentraliseringskreftene er sterke.

Samtidig kan det være en utfordring for det fortsatte regjeringssamarbeidet med Arbeiderpartiet på nasjonalt plan, hvis konstellasjonene lokalt avviker for mye fra den politiske retningen Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum styrer etter.

Hvem som finner sammen i styringsdyktige flertall og hvilket parti som til slutt ender med ordføreren i de 357 kommunene, vil slett ikke være klart når vi står opp tirsdag morgen. Det er da forhandlingene begynner.

Godt valg!

* I mange kommuner er det svært spennende hvordan valget slår ut. Tirsdagsavisa går i trykken lenge før resultatene er klare. For å være oppdatert, anbefaler vi å følge med på nettsidene våre, nationen.no.