Turistene på Fauske og i Narvik bare måper, når de må humpe på buss for å komme videre nordover, verdens rikeste nasjon, har ikke landsdekkende bane. Skal ikke vi være landet som er Natos øyne i nord? Noen må kjenne skam for at ikke hele rike Norge, er bundet sammen med jernbane.

Og hvorfor har ikke våre folkevalgte for lengst videreført utbygging av bane videre nordover fra Fauske og Narvik? Videreføring av Nord-Norgebanen er et stort og effektivt miljøtiltak, som gir muligheter for synergieffekter for flere lokalsamfunn. En mulighet for å videreutvikle Nord-Norge på lik linje med resten av landet.

Det er en skam at det ikke tas hensyn til at en utbygd Nord-Norgebane, kunne vært med på å redusere CO2-utslippene med over 100.000 tonn årlig. Det er en skam at Norge som et av verdens rikeste land, ikke tar hensyn til at folk nord for Bodø ikke har transportalternativer til å reise bærekraftig på lik linje med den sørlige landsdel.

Det er altså en skam at jernbane i Norge i årtier har vært nedprioritert, konsekvensene er et formidabelt etterslep.

Hvorfor har Arbeiderpartiet i så mange tiår satt foten ned for videreføring av Nord-Norgebanen? 25. mai 2020 stemte Ap, sammen med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mot bygging av banen. En investering som kan gi bedre forsyningslinjer, skape entusiasme, investeringslyst, grønn omstilling, klimatilpasning, teknologiutvikling, verdig beredskap, og mer trafikksikkerhet.

Det virker som Ap fullstendig lukker ørene for toget som skriker etter å kunne kjøre videre nordover fra Fauske.

Reidar Carlsen (Ap) fra Bodø, var landets første fiskeriminister i 1945. På landsmøtet i 1956 gikk han imot alle tanker om å bygge banen videre nordover fra Fauske. Stortinget vedtok i 1957 at banen ikke skulle bygges videre. Det var distriktspolitikk fra landsdelens egen representant. Carlsen fikk gjennomslag for dette, etter og gått bresjen for at tog ikke skulle deles med befolkningen nord for Bodø.

I Ukraina ser vi hvor sentral og viktig jernbane er for både forsvar og beredskap.

Dette ble videreført av tidligere fylkesråd i Nordland Odd Eriksen, også fra Ap. Eriksen mente at åbygge banen videre mot nord var bortkastede penger. Til NRK i 2007 sa han at han hadde det vanskelig for å se at det er grunnlag for å bygge jernbane til Tromsø med det befolkningsgrunnlaget som er i Nord-Norge. NOU 1977:30B viser at drift av jernbane fra Fauske til Narvik, Harstad og Tromsø ville gå med overskudd, når en ser bort fra rentebelastning av anleggskostnadene. rentebelastning av anleggskostnadene.

Nordområdesatsingens far, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), kunne behandlet utbygging av bane i nord med entusiasme. Prosjektet har vært nedprioritert i over hundre år. Infrastruktur som jernbane blir bare mer og mer aktuell for en bærekraftig utvikling i landsdelen. Her virker det som Støre følger sporet til tidligere fiskeriminister Carlsen. Med tankegang og politikk som ikke er oppdatert, og en lite framtidsrettet, bærekraftig samferdselspolitikk.

Godstrafikken på bane fortsatte å vokse også i 2022. Mest økte trafikken på Nordlandsbanen (8 prosent), men også Dovrebanen og Østfoldbanen hadde en betydelig trafikkøkning viser tall fra Bane NOR. Miljø og klimahensyn, sparing av energi og sjåførmangel medfører økende bruk av jernbane. OnRail overtok fem av de sju rutene til Green Cargo. Og overtok gods tilsvarende 100.000 vogntog som andre trafikanter slapp å møte på glatte norske vinterveier.

Det er på tide at de som var med og bygde nasjonen Norge, og framtidige generasjoner også, utenfor Oslo kan bli tilgodesett med bærekraftig infrastruktur som jernbane. Norge som en av verdens mest ressurssterke nasjoner har økonomi til å investere i Norges framtid. Vi lever i en tid hvor det er helt andre krav til miljø, bærekraft, beredskap og forsvar.

I Ukraina ser vi hvor sentral og viktig jernbane er for både forsvar og beredskap. Om 7 år skal Norge ha halvert CO2-utslippene, og vi kan ikke bare fortsette å sove i timene. Det haster.

Den dagen vårt forsvar og beredskap, virkelig blir satt på prøve da er det forseint. Det er nå, det må til handling, land etter land, kontinent etter kontinent er i handlingsmodus. Over 70 land har engasjert Kina i utbygging av infrastruktur.

Hva venter vi på? vi har pengene og vi har ressursene. Må vi ha hjelp fra Kina?

Støre, skal du være statsministeren, som bandt hele nasjonen Norge sammen med jernbanespor? Eller har du fortsatt ikke jernbaneskam?