Saken oppdateres.

Gjennom flere artikler i E24 den siste tiden er det blitt kjent at Solbergs ektemann Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer i flere selskaper mens kona satt ved roret som statsminister. Det har utløst en debatt om Solberg kan ha opptrådt inhabilt i sin regjeringstid.

Høyre offentliggjorde fredag listen over ektemannens aksjehandel i perioden da Solberg var statsminister. Den viser at Finnes gjorde 3600 aksjehandler i perioden mens hun satt som statsminister.

– Sindre har handlet langt mer enn han underveis har fortalt meg og Statsministerens kontor, sier Solberg.

– Det er alvorlig fordi det innebærer at jeg egentlig har vært inhabil i enkelte saker jeg har behandlet da jeg var statsminister.

Hun er likevel tydelig på at det ikke er noen grunn til å tro at noen vedtak har vært ugyldige, fordi hun ikke visste om detaljene rundt ektemannens aksjehandel.

– Jeg er helt sikker på at Sindre aldri har fått innsideinformasjon fra meg. Det er ikke mulig å kategorisk utelukke at han kan ha fått innsyn i noe, men jeg tror ikke det, sier hun.

– Tillitsbrudd er vanskelig, særlig i en familie, sa en følelsesladd Solberg, som understrekte at hun vil ta samtalene videre med sin ektemann og ikke gjennom pressen.