I lengre tid har Norgesgruppen og GS1 Norway jobbet aktivt for å få informasjon om holdbarhetsdato inn i strekkoden på produktene. For å få til det, må strekkoden erstattes med såkalte todimensjonale koder i dagligvarehandelen.

Det neste halvåret vil Norges største dagligvareaktør rulle ut den nye koden på en rekke egne produkter som selges i deres butikker, og på sikt vil også flere leverandører kunne teste det på sine produkter.

– Å redusere matsvinnet i hele verdikjedene er hovedpoenget med denne overgangen, sier bærekraftsdirektør i Norgesgruppen, Signe Bunkholt Sæter.

Pilotprosjekt ga mindre matsvinn

Det er imidlertid ikke første gangen denne koden testes i Norgesgruppens butikker.

I 2019 startet dagligvarekjempen et pilotprosjekt der de prøvde en utvidet strekkode med holdbarhetsinformasjon på 14 kjøttprodukter innen sine egne merkevarer (EMV).

En slik utvidet strekkode kan, i tillegg til produktnummeret, inneholde informasjon om når varen går ut på dato, hvor mange liter, kilo eller stykker det er i en pakke eller for eksempel parti eller serienummeret på varen.

Under prosjektet kunne de vise til en reduksjon i matsvinnet på mellom 10–15 prosent, regnet ut fra kroner og øre.

Et lignende pilotprosjekt ble også utført av Woolworths, Australia og New Zealands største supermarkedkjede med 1500 butikker.

Kan vise holdbarhet og opprinnelse

– Den viktigste informasjonen vi kan legge inn i kodene, er holdbarhet. Det vil gi bedre kontroll både bakover i verdikjeden og frem til kundene. Da kan man se for seg at kunden kan få info om når deres varer går ut på dato, sier Sæter.

– Med den ekstra informasjonen som vi kan legge inn i en slik kode, får vi en radikal forbedring av datapresisjonen, som gjør verdikjeden mer effektiv, svinnet reduseres, og like viktig: større presisjon når man eksempelvis skal trekke tilbake produkter og partier med varer i forbindelse med matsikkerhet, sier Sæter.

I første omgang vil varene kunne ha både strekkode og den nye 2D – koden. Det er ferskvarer med kort holdbarhet som står i første rekke.

Samarbeid med bondesamvirker

Prosjektet er etter hvert også inkludert inn i et større samarbeid mellom blant annet Norgesgruppen, Tine, Nortura og Bama. Aktørene er alle en del av et samarbeid inne mat og landbruk i regi av Skift. Målet er å bidra til varige endringer som styrker bærekraftig matproduksjon og forbruk i Norge, og som reduserer klimagassutslipp.

2D-koder

  • Dagligvare og resten av varehandelen gjennomgår nå en transformasjon fra klassiske strekkoder over til todimensjonal QR-kode og GS1 Datamatrix.
  • Todimensjonale (2D)-koder inneholder store mengder informasjon om produkter som skannes i butikken, og kalles derfor koder med en ekstra dimensjon.
  • De nye kodene kan bedre sporbarheten, forhindre salg av utgåtte eller tilbakekalte produkter og bekjempe salg av forfalskede produkter. De kan også bedre informasjonen til forbruker når det gjelder oppskrifter og opprinnelse, samt kampanjer rettet mot forbrukere.
  • Kilde: GS1 Norway

De jobber alle for en felles forpliktelse der de skal redusere eget matsvinn med minimum 50 prosent innen 2030, og minimum halvparten av dette før 2025.

– Å få holdbarhetsdato inn i 2D – kode vil være et veldig viktig element i å redusere matsvinnet ytterligere. Og overgangen vil skje gradvis, slik at man unngår unødvendige kostnader. Dette vil være en stor overgang for bransjen, sier Sæter.