Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Tilpasning til EU truer våre bier

Ny forskrift åpner opp for fri frakt av bikuber mellom EU og EØS-land i 2021. Forskriften truer norske bier, mener Dyrebeskyttelsen Norge.

Illustrasjonsfoto: Kjell-Arild Bakke
Illustrasjonsfoto: Kjell-Arild Bakke

Dyrebeskyttelsen Norge er bekymret for at det nasjonale forbudet mot å drive vandrebirøkt over riksgrenser vil bli opphevet. Årsaken er økt risiko for innførsel og spredning av sykdommer blant bier. Det skriver Dyrebeskyttelsen Norge.

I 2021 vil det komme en ny dyrehelseforskrift i Norge som en del av EØS-avtalen. I fjor kom Mattilsynet med innspill til ekspertgruppen i EU som jobber med forskriften.

Annonse

– Vi har ikkje fått gjennomslag for det. Ingen andre land har støtta innspelet vårt, så vi reknar med at det blir innført, sa Kristina Landsverk, fagdirektør i Mattilsynet, til NRK.

Ved å ta dyrehelseforordningen inn i avtalen, forplikter Norge seg til å tillate all flytting av bier over landegrenser.

Ifølge Mattilsynet kan forskriftsendringen også føre til økt risiko for spredning av plantesykdommen pærebrann, på grunn av dårligere helsestatus på bier utenfor Norge.

– Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å påpeke at introduksjon av nytt regelverk, som medfører behov for overvåkning med nye sykdommer, må resultere i økte midler til Mattilsynet. EUs dyrehelseforordning vil ikke ha påvirkning på lovverket som regulerer dyrevelferden i Norge, skriver organisasjonen.

Neste artikkel

Storbritannia tillater omstridt plantevernmiddel