Hurdalsplattformen slo så fast at regjeringen skulle «Leggje fram og gjennomføre ein opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressursar». Dette var i oktober 2021. Videre ble det så i budsjettdebatten samme år vedtatt følgende "Stortinget ber regjeringen legge frem en forpliktende og tidfestet plan i løpet av 2022 for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet" (innst 8 S (2021–2022) s. 92).

I 2022 kom det imidlertid aldri noen plan. Nå er vi godt inne i 2023. Det er ikke urimelig å kreve at regjeringen legger frem denne planen – det at regjeringen fortsatt ikke har gjort det er derimot urimelig overfor alle de som stemte på Senterpartiet.

Etter at regjeringen lovte en opptrappingsplan, har vi også fått en alvorlig forverring av sikkerhetssituasjonen i Europa. Det viser igjen med tydelighet hvor viktig det er med egen matproduksjon. Mer matproduksjon er også viktig solidaritet med resten av verden. Antall mennesker som trenger akutt matassistanse økte i 2022 – for fjerde år på rad.

Vi er nødt til å legge til rette for økt selvforsyningsgrad i Norge. Nå mer enn noen gang. Likevel stemmer altså regjeringen mot forslaget om opptrappingsplan.

Mange av de tiltakene som er nødvendige for å øke produksjonen, krever store og langsiktige investeringer. Da er hver enkelt bonde avhengig av å vite at investeringene lønner seg på sikt. De trenger forutsigbarhet og trygghet.

Generasjonen som står på trappene til å ta over må vite at de får en lønn som står i stil til arbeidet. Nå er imidlertid situasjonen mange steder svært usikker. For noen uker siden kom landbruksbarometeret for 2023. Der kunne man lese at kun en av fire bønder ser lyst på fremtidsutsiktene på gården og at kun en av fire bønder vil anbefale unge å bli bonde i dag.

Det blir ingen økt selvforsyningsgrad dersom unge bondespirer ikke ser noen framtid i landbruket. En regjering utgått fra Senterpartiet burde vite at en høster som en sår, men dessverre har det ikke blitt sådd fremtidstro for bøndene.

Denne utviklingen bør ikke bare bekymre bøndene, den bør bekymre alle nordmenn. Dersom vi mister bøndene svekkes beredskapen, norsk selvforsyning og Distrikts-Norge. En opptrappingsplan for landbruket er nå på overtid. Jeg undres hvor lenge regjeringen skal utsette denne.

Da KrF satt i regjering nedsatte vi Gryttenutvalget for å få på plass bedre metoder og prinsipper for måling av inntekter i jordbruket. Det var viktig. I noe tid har regjeringen vist til at de ville vente på Gryttenutvalgets rapport før de kom med en opptrappingsplan. Men regjeringen kan ikke gjemme seg bak denne unnskyldningen lenger.

Rapporten ble levert i oktober 2022, og høringsfristen gikk ut i januar 2023. Det er på tide at regjeringen tar lederansvar – og leverer noe her. Det burde egentlig være unødvendig at vi stiller krav til at regjeringen følger opp sine egne lovnader, men det er det tydeligvis.

Her holder rett og slett ikke regjeringen eller statsråden det de lovet. Jeg blir oppgitt over at regjeringspartiene ikke stemmer for forslaget om en opptrappingsplan. Dette burde blitt konkret politikk før sommeren – ikke bare tomme lovord fra regjeringen!