Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

ARTIKKELSERIE

Skrivestafett i Nationen

Hver torsdag framover vil Nationen presentere unge stemmer om grønt skifte. Artiklene blir produsert av elever på naturbruklinjer på videregående skoler.
Serien er tilrettelagt i samarbeid med Avis i Skolen.