På Dagsrevyen 3. september, og i sin kronikk i Gudbrandsdølen, tar Venstre-politiker Ketil Kjenseth i Innlandet, til orde for flere insentiver for å nå målene om å kutte utslipp og bruke mindre natur.

Kjenseth ønsker en «klimamerke-ordning» for nye hytteområder, og peker på Svanemerket som et mulig verktøy. I Nationens leder 6. september, deles Kjenseths ambisjoner.

Les også

Ikke alle hytter er like naturfiendtlige. Det har Venstre forstått.

Det er bra og vi mener det er helt riktig at politikerne ser til Svanemerket som metode for miljø- og klimatilpasning av byggeprosjekter. Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, og et verktøy for å fremme sirkulær økonomi, effektiv ressursbruk, redusert klimabelastning og bevaring av naturmangfold.

Sommerens naturkatastrofer og ekstremvær understreker nok en gang viktigheten av at vi ikke kan fortsette som før – ei heller når vi bygger boliger, offentlige bygg eller, i denne sammenheng, hytter. Vi må bygge annerledes, vi må forebygge mer, og for å klare det må vi samarbeide.

For å få svanemerket en vare eller en tjeneste stilles det strenge krav til hele produktets livssyklus, fra råmaterialer og produksjon, til bruk, gjenbruk og avfall. I praksis betyr det at man kan være trygg på at svanemerkede produkter er blant de mest miljøvennlige i sin kategori.

Svanemerket har jobbet med å stille ambisiøse krav til bygg og boliger siden 2005. Den siste versjonen av kravene, lansert før sommeren, krever blant annet at utbyggerne må bidra til å bevare naturmangfoldet, vurdere klimarisiko og lage en plan for bevaring eller forbedring av det biologiske mangfoldet på tomta.

Kjenseth inviterer til «et pilotprosjekt for å utvikle kriterier og standarder» for hytteområder. Det er et spennende forslag, og blir pilotprosjektet en realitet bidrar vi gjerne med vår kompetanse på bygg og natur, og i diskusjonen om hva som må til for å sikre at naturen prioriteres.

WWF, Norges Jeger- og fiskerforbund, DNT og Naturvernforbundet har meldt seg på i denne debatten. De fire organisasjonene viser til flere grep for bedre arealforvaltning.

Det ser med andre ord ut til at Kjetil Kjenseth allerede har fem interesserte organisasjoner som kan bidra inn i et slikt pilotprosjekt.