Mannen ble også fradømt retten til å drive jakt og fangst i fem år.

Mannen ble dømt etter straffelovens paragraf 240, som gjelder alvorlig miljøkriminalitet. Dette gir ifølge kanalen en strengere straff enn om mannen hadde blitt dømt etter naturmangfoldsloven. Hendelsen skal ha skjedd 17. desember i fjor.

Vurderer anke

Mannen skal i retten ha sagt at han mener saken har dratt ut, siden domfellelsen kommer først et år etter hendelsen.

«Han har også forklart at han i etterkant av hendelsen mottok truende meldinger på ulike sosiale medier, som han har varslet politiet om, men som han ikke har anmeldt,» står det i domfellelsen.

Ifølge mannens forsvarer, advokat Jørn Mejdell Jakobsen, vil det bli vurdert å anke dommen. Aktor Henning Klauseie sier han er fornøyd med at mannen ble dømt for brudd på straffeloven, men at straffen er for lav, og at han derfor også vurderer å anke.

34 meters hold

Ulven ble skutt på ca. 34 meters hold, med rifle, ifølge dommen.

Mannen i 40-årene innrømte å ha skutt ulven, som ifølge tiltalen var en genetisk viktig ulv med finsk-russisk opphav. Han har selv hele tiden hevdet at han skjøt ulven av frykt, fordi situasjonen var truende. Han forklarer opptakten til hendelsen slik, gjengitt i domteksten:

«Tiltalte gikk ut for å rope inn hunden sin, men denne kom ikke, selv ikke etter at han for tredje gang ropte på den. Han fikk en snikende følelse av ubehag, og ble bekymret for hunden. Han hentet et våpen han kunne forsvare seg med fra våpenskapet, en jaktrifle av kaliber 6,5 mm., fra ca. år 2000, som var godkjent for bruk på storviltjakt. Ute på gårdsplassen sin, ca. 20 meter framfor seg, ved grinda til eiendommen så han ulven stå i en mellomstilling med hodet vendt i retning huset hans. Hunden var kun 3-4 meter unna ulven, og han ropte på henne, uten at hun kom. Hunden ble borte og han mistet kontrollen på henne. Det var ingen god følelse ikke å ha kontroll på hunden, og ingen kan si hvordan det er å stå i den situasjonen før man faktisk er der. Ifølge tiltalte ville ikke hunden hans hatt en sjanse mot ulven. Han ropte, og gav et klart varsel om at han var der, men skjøt ikke noe varselskudd.»

Ikke nødverge

Hunden hans var ikke under angrep, dermed har han ikke påberopt seg nødverge.

«Tiltalte har videre forklart at han skjønte at nødvergebestemmelsen ikke kom til anvendelse idet hunden ikke var på jordet da han skjøt. Det forelå da ikke et direkte angrep på hunden. Han kjente at rullegardina gikk ned, og tenkte at han måtte få dyret unna ellers ville dette bli oppdaget med en gang. Han fikk litt panikk, og skjønte at han måtte si ifra, men den fremgangsmåten og de uttalelsene som har vært tidligere skremte ham fra å si ifra umiddelbart,» står det i kjennelsen. Deretter skal han ha fraktet ulven bort fra eiendommen.

«Fellingen skjedde på område som ligger i forvaltningssonen for ulv, og skjedde uten hjemmel i lov eller vedtak i medhold av lov. Ulv er oppført på norsk rødliste for arter 2015 som 'kritisk truet',» står det i dommen fra Sør-Østerdal tingrett.

Mannens forsvarer har presedert at han burde bli dømt etter naturmangfoldsloven heller enn loven om alvorlig miljøkriminalitet, noe som ville gitt ham en mye mildere straff. Dette fikk han ikke gjennomslag for i retten.