Eidsvoll plass/Stortinget. På valgdagen 11. september var det 700 dager siden Fosen-dommen falt, og Høyesterett erklærte at konsesjonen som ble gitt til landets største vindkraftanlegg er ugyldig.

Menneskerettighetsaktivist Mihkkal Hætta har campet utenfor Stortinget siden velgerne gikk til valgurnene.

– Jeg har valgt å sette opp en lavvo for å minne stortingspolitikerne våre om å gjøre jobben sin og å oppheve menneskerettighetsbruddet på Fosen, sier Hætta til Nationen.

– Det kan ikke gå over 700 dager og så lite er gjort. Det er uakseptabelt at dette skjer i rettstaten Norge.

Mandag fikk han besøk av sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) til en hovedstad kledd i grått.

– Jeg er fortvilet over at vi ikke klarer å få til en oppfølging av høyesterettsdommen på en bedre måte fra regjeringa. Det er viktig for rettsstaten vår. Jeg skulle ønske det ikke var slik at du måtte gjøre dette, sier hun til Hætta, og sukker:

– Det er krevende å være her over lang tid og å sette livet sitt på vent. Det er mye annet du kunne brukt dine dager til. Jeg kan ikke si annet enn at jeg har stor forståelse for at det du gjør. Det gjør meg vondt at du opplever at du er nødt for å være her for å markere.

Vil hjem til reingjerdet

Hætta er reineier fra Kautokeino og vil hjem til dyra, sier han.

– Jeg har fått støtte fra hele Sápmi, så det er veldig gøy at også sametingspresidenten kommer på besøk.

Hætta sier det er på ubestemt tid hvor lenge han har tenkt til å aksjonere utenfor Stortinget.

– Jeg blir så lenge jeg må.

I tillegg til å være reineier er Hætta filmskaper.


Muotka er tydelig på at hun mener det skulle vært automatikk i at en stat følger opp en enstemmig høyesterettsdom.

– Nå nærmer det seg straks to år siden høyestrettsdommen falt i Høyesterett. Det er ikke akseptabelt, og det er noe som FN har forventning om at man agerer på innen 180 dager og nå snakker vi om mye, mye mer enn det.

Mandag kunne Nationen melde at Sametinget har bedt FN vurdere Fosen-saken og Melkøya-vedtaket.

Ber statsministeren ta «sterkere grep»

Muotka er frustrert over at det ikke er nok progresjon i Fosen-saken. I vår forlot Sametinget konsultasjonene med Olje- og energidepartementet (OED) i Fosen-saken. Dermed vil arbeidet med en ny utredning fortsette uten støtte fra Sametinget.

Ifølge olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), skal utredningen være klar våren 2024, sa han til Nationen i mai. Men så vidt Muotka er kjent med, er ikke utredningen iverksatt.

– Det ble jo lovet at den skulle settes i gang i mars-april da vi konsulterte oss frem til at vi var uenige. Jeg mener denne utredningen er et forsøk på å undergrave premisset for høyesterettsdommen. Utredningen har ikke som formål å finne ut hvordan du kan stoppe menneskerettsbruddet, men å finne ut hvordan du kan videreføre vindindustrien.

Hun ber statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ta grep om situasjonen.

– Problematikken består i at det er et departement som har drevet fram en ugyldig tillatelse nå skal gjennomføre oppfølgingen av den samme tillatelsen. Det er en sak jeg mener statsministeren burde tatt sterkere grep om selv.

Støre bør sørge for «en viss avstand» mellom Olje- og energidepartementet og oppfølging av saken, krever Mutoka.

– Jeg mener denne saken er en verkebyll for alt annet arbeid som vi etterhvert skal gjøre som oppfølgingen av sannhets- og forskningskomiteens rapport, Melkøya og kraftutbygging, sier hun og understreker:

– Det nytter ikke når vi har et pågående menneskerettighetsbrudd.

– Hva forteller det deg når statsministeren ikke tar dette sterke grepet du ønsker?

– Det betyr at dette hensynet ikke er tungt nok for vår statsminister, svarer Mutoka.

Ingenting å rapportere fra riksmekleren

I april involverte Aasland riksmekler Mats Wilhelm Ruland, for å finne en løsning i Fosen-konflikten.

Muotka sier hun ikke kjenner til om det har vært diskutert konkrete avbøtende tiltak.

– Etter det jeg skjønner så er det fortsatt arbeid og det er ikke så mye å rapportere fra meklinga så vidt jeg vet.

Sametingspresidenten har i kjølvannet av riksmeklerens involvering, sendt brev til meklingsteamet. I brevet påpeker hun at uansett hvilke løsninger man søker å komme til enighet om, må disse være innenfor ramma av høyesterettsdommen.

– Det vil si at heller ikke partene kan avtale seg bort til en menneskerettsstridig løsning. Så de er nødt til å ha en løsning som er innenfor dommen.

For Muotka er eneste løsning at vindturbinene tas ned.


Slakter regjeringas Melkøya-vedtak

Regjeringas ja til elektrifisering av Melkøya, er nok et eksempel på at staten ikke konsulterer med Sametinget, sier Muotka.

Ifølge sametingspresidenten er beslutningen om å elektrifisere gassanlegget utenfor Hammerfest "katastrofal" for samisk kulturutøvelse.

– Elektrifiseringa forutsetter en rekke arealinngrep, kraftlinjer og vindindustri. Jeg opplever man har gått inn i enorme og tidskrevende prosesser der vi ikke har gode løsninger eller eksempler å manøvrere etter.

Det er oppleves som at man iverksetter en rekke skinnprosesser der man dessverre ikke har lært av de feilene man har gjort, legger hun til.

– Så konsultasjonene har ikke endret seg etter høyesterettsdommen falt?

– Nå var statsministeren i mars på Sametinget og lovte at vi skulle ta ut det fulle potensialet i konsultasjonsordninga. Det neste han gjorde var å åpenbare seg i juli i Hammerfest med en beslutning som han ikke hadde konsultert oss om. Det er jo dessverre det som er fakta.

Situasjonen er alvorlig, sier Muotka og understreker at det nå trengs forsoning.

Jeg vet at store deler av det nordnorske befolkningen er forbannet over denne beslutningen. Og jeg mener at det eneste man kan gjøre er å gå på rettrett og tenke seg om og gjøre en ny beslutning som er bedre.