I Nationens partibarometer i juni sier 4,0 prosent av de spurte at de ville stemt på Senterpartiet (Sp) dersom det var valg i dag. Det er den laveste oppslutningen Sp har fått i spørreundersøkelsene utført av Norfakta for Nationen siden mars 2011.

– Det er klart at situasjonen under jordbruksoppgjøret kan være medvirkende årsak. Vi ser at mange ønsker raskere inntektsvekst og gjennomføring av politikken i landbruksmeldinga. Frustrasjon over at det ikke går fort nok kan være grunnen til at folk setter seg på gjerdet, sier partisekretær i Senterpartiet Knut Morten Olsen.

– Skyldes jordbruksoppgjøret

– Jordbruksoppgjøret er hovedgrunnen, det er jeg helt sikker på, sier Bjarne Undheim, leder i Rogaland Senterparti og tidligere leder i Bondelaget.

– Sp har fått til en hel del når det gjelder samferdsel og kommunepolitikk, men de har ikke fått tilstrekkelig gjennomslag i landbrukspolitikken.

Senterpartiet fikk 3,5 prosent på meningsmålingen Norstat gjorde for NRK sist uke. Senterpartiet havnet også under sperregrensa i MMIs maimåling for Dagbladet.

– Det er en interessant situasjon, for folk ønsker på en måte mer Senterpartipolitikk samtidig som vi opplever nedgang på enkelte meningsmålinger, sier Olsen.

Ifølge Nationens partibarometer går 19 prosent av Senterpartiets velgere i stortingsvalget 2009 til Høyre, 10 prosent går til Ap, Frp og KrF får begge to prosent av Sps velgere, mens hele 14 prosent ikke vet hva de ville stemt dersom det var valg i morgen.

Taper velgere i kjernefylker

I junimålinger i enkeltfylker faller Sp til 6,3 prosent oppslutning i Hedmark og 9,8 prosent i Oppland, en tilbakegang på henholdsvis 4,0 og 2,6 prosentpoeng

– Jeg er bekymret over Sps tilbakegang i Hedmark. Samtidig vet jeg at Sp har god evne til å mobilisere og at vi skal øke oppslutningen fram mot valget i 2013, sier fylkesstyreleder Aasa Gjestvang.

Hun tror Sp må bli flinkere til å begeistre velgerne.

Fylkesleder i Oppland Senterparti Ivar Oddnes sier at nedgangen ikke er dramatisk sammenlignet med tidligere år på denne tida av året, men betegner tallene som «lite tilfredsstillende».

– Jeg tror det mørkeblå alternativet vil bli gjenstand for et sterkere kritisk søkelys når vi nærmer oss valget, med et Frp som krever sitt, sier Odnes.

– For Sp sin del trengs sterk mobilisering for å oppnå det mange har etterlyst, men da må vi faktisk bli flere og sterkere, ikke færre.

Bondetopp gir råd

Bondelagsleder Nils T. Bjørke mener den lave oppslutningen delvis handler om kommunikasjon.

– Mange er frustrert over at vi ikke kom lenger i jordbruksforhandlingene. Senterpartiet må slåss enda hardere, og være tydeligere på at dette er et kjerneområde.

Bjørke mener partiet er avhengig av å oppnå konkrete resultater i landbrukspolitikken for å kunne sitte i regjering.

– Sp må sette klare grenser for hva de kan være med på. For å redde seg inn må vi se resultater både i statsbudsjett og jordbruksoppgjør, sier Bjørke.

Partibarometer

Nyheter · Politikk