Otta/Fagernes. – Vi har denne høsten en dramatisk økning i antall sauebesetninger som får nedfôring, sier tilsynsveterinær Hans Schwencke i Mattilsynet i Gudbrandsdalen.

Høsten 2013 var det bare to sauebesetninger i Gudbrandsdalen som fikk nedfôring på grunn av for høy radioaktivitet i sauekjøttet.

– I år er det hele 69 saueprodusenter i Gudbrandsdalen som har en eller annen form for nedfôring. Dette er om lag 50 prosent av alle besetningene som er målt, sier Schwencke.

Seks uker nedfôring

I høst er det også jevnt over høye radioaktive verdier i hele måleområdet i Gudbrandsdalen.

– De som har fått seks uker nedfôring fins i Ringebu, Nord-Fron og Dovre. I omtrent alle kommuner i Gudbrandsdalen er det i høst sauebesetninger med fire uker nedfôring, sier Schwencke.

Tredobling i Valdres

I Valdres har også antall sauebesetninger som er på nedfôring i høst økt kraftig.

– Høsten 2013 kom kun 6 av 56 sauebesetninger som vi målte i Valdres på nedfôring. I år er hele 20 av 56 målte sauebesetninger på nedfôring, sier Homme.

Flere steder i Valdres og Gudbrandsdalen er det denne høsten målt opp mot 4500 becquerel per kilo på sau. Det er verdier som er sju ganger høyere enn tiltaksgrensa på sauekjøtt for salg som er på 600 becquerel per kilo.

– Verdier på over 4000 becquerel kan i mange tilfeller gi en nedfôring på mellom 6 og 8 uker, sier Homme.

– Ekstremt mye sopp

– Høstens målinger er de verste jeg har opplevd. I fjor var det nesten ingen radioaktivitet. I år er det helt forferdelig, sier Schwencke.

Han har målt radioaktivitet på sauer i Gudbrandsdalen de fire siste årene.

En sopprik sommer og høst er, ifølge veterinærene i Valdres og Gudbrandsdalen, trolig hovedårsaken til de høye radioaktive verdiene i disse dalførene denne høsten.

– I år har det vært ekstremt mye sopp. Soppsesongen har i tillegg vart lenge – og soppen har vokst høyt til fjells, sier Schwencke.

Mattilsynet var tidlig ute og varslet om tidligsanking.

– Med det fine sommer- og høstværet ville ikke sauen ned fra fjellet. For mange er det også viktig å bruke utmarksbeitene så lenge som mulig, sier Schwencke.

Gjennom hele beitesesongen i år har Statens strålevern overvåket dyr på noen utvalgte beiteområder. Disse områdene ble alle rammet av radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken i1986.

Valdres og Gudbrandsdalen

– De siste resultatene fra overvåkingen antydet at det ville bli mer nedfôring av sau i enkelte områder i Oppland og Nord-Trøndelag, sier Gjelsvik.

Resultatene fra de andre besetningene i overvåkingsprogrammet viser at det er ingen eller moderat økning av radioaktivitet i utmarksbeitende dyr fra Hedmark, Buskerud og Nordland.

– Mye tyder på at det derfor denne høsten er sauebesetninger i Gudbrandsdalen og Valdres som har den største økningen av radioaktivitet og får lengst nedfôringstid, sier Gjelsvik.

I perioden 2003 til 2012 måtte over 167.000 norske beitedyr på nedfôring på grunn av for høy radioaktivitet i kjøttet. 17 millioner kroner ble utbetalt i erstatning fra Landbruksdirektoratet i denne tiårsperioden.