Sametinget vil nå løfte to saker inn for FN-systemet. De ber Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) vurdere både Fosen-saken og elektrifiseringen av Melkøya.

– Hvert fjerde år skriver vi en skyggerapport om Norges oppfølging av urfolkssaker til ILO. I denne rapporten står Fosensaken sentral, sier sametingspresident Silje Karine Muotka til Nationen.

Sametinget mener norske myndigheters forståelse av bestemmelsene i skiller seg markant fra Sametingets. Norge ratifiserte ILO-konvensjon nummer 169 om urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur, i 1990.

Ved forrige gangs rapportering til ILO har man har vært opptatt av forholdet til NVE og OED blant annet. Vi har jo dessverre bare en forverring å melde. Det er det som er det triste, fortsetter Muotka til Nationen.

– Utfordringer som truer overlevelsen

I Høyesteretts behandling av vindturbinene på Fosen var en artikkel i dette internasjonale regelverket helt sentral. Det var denne man mente norske myndigheter hadde brutt, da Høyesterett i 2021 konkluderte at om konsesjonen til vindkraftutbyggingen var ugyldig.

– ILO-konvensjonen er en milepæl i anerkjennelsen av urfolks rettigheter, men selv 32 år etter at Norge ratifiserte konvensjonen, møter vi utfordringer som truer overlevelsen av vår kultur, språk og næringer, sier sametingspresidenten.

– Regjeringen har ikke kommet til enighet med verken Sametinget eller de berørte reindriftssamene, og det pågående menneskerettsbruddet vedvarer. Det er uholdbart.

Melder inn Melkøya

Sametingsrådet vil også rapportere inn vedtaket om elektrifisering av Melkøya for brudd på konsultasjonsplikten. Dermed må ILOs ekspertkomité se nærmere på de to mest omtalte inngrepssakene det siste året.

– Det er kritisk at våre stemmer blir hørt og tatt hensyn til, spesielt i saker som direkte påvirker våre liv og vår fremtid. Olje- og energidepartementet har ikke forstått sin konsultasjonsplikt, og vedtaket er derfor ugyldig, sier sametingspresidenten om Melkøya-vedtaket som ble fattet i august.

Sametingets rapport beskriver også en negativ samfunnsutvikling i samiske samfunn, heter det i en pressemelding om saken.

Det beskrives som spesielt «bekymringsfullt» med tanke på presset som samisk kultur og språk opplever, og at samisk fortsatt er et truet språk.

– Samiske språk, kultur og næringer står fortsatt under enormt press. Vi trenger en forsterket innsats for å vende denne trenden, og i lys av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport er det nå på høy tid for myndighetene å oppfylle sine forpliktelser, mener Muotka.