Våre forgjengere spiste kjøtt i mer enn 2 millioner år uten å rammes av overvekt, diabetes, kreft eller hjerte- og karsykdom. Masaier, samburuer og inuitter har i årtusener spist store mengder kjøtt uten å få noen av dagens livsstilssykdommer, og kjøtt har til alle tider vært en viktig bestanddel av kostholdet i vårt eget land. Mennesket ernæringsbiologi er simpelthen tilpasset kjøtt, mens ingen kan overleve på ren plantekost. Dette er fakta som må ligge til grunn også for dem som forfekter at kjøtt er helseskadelig.

Les også

Dagens høye kjøttinntak er helseskadelig – dette er ikke noe veganere har funnet på

Ernæringsstudier som har prøvd å dokumentere helseskader av kjøtt, oppfyller neppe minimumskravene til vitenskapelig bevis for årsakssammenhenger. Slike studier må kunne «isolere» effekten av rent kjøtt fra andre faktorer som man vet har negativ helsemessig effekt. En kjøttgryte laget på gamlemåten fra grunnen av, er noe helt annet enn kjøtt i industrielt bearbeidede ferdigprodukter.

Kan Kalchenko gi oss eksempler på studier som viser at rent kjøtt – slik i våre forfedres kosthold – er helseskadelig? Finnes det vitenskapelig dokumentasjon på årsakssammenheng mellom inntak av rent kjøtt og helseskade?

Skal man komme til bunns i sammenhengen mellom kostholdet og den dramatiske økningen i velstandssykdommer de siste tiårene, må toneangivende ernæringsforskerne vende blikket i en annen retning enn kjøttkonsumet.

Les også

Kjøtt har vært en viktig del av våre forgjengeres kosthold i mer enn 2 millioner år

Søkelyset bør rettes mot den ekstreme økningen i bruken av helseskadelige emulgeringsstoffer i alskens matvarer og av pro-inflammatoriske omega-6-planteoljer – som blir omtalt som sunne. Kanskje man da – samtidig – vil finne årsakene til at resultatene av ernæringsstudier spriker i alle retninger og har fått dårlig vitenskapelig omdømme, ikke minst når det gjelder kjøtt. Vi bør alle være på vakt når pseudovitenskap har en politisk agenda.