23. august må en mann fra Hamar møte i Sør-Gudbrandsdal tingrett. Han er tiltalt for ulovlig å ha skadeskutt en ulv i Øyer kommune i Oppland i fjor høst.

Ulven ble påskutt i Øyerfjellet ved Snultra 29. september. Personell fra Statens naturoppsyn og elgjegere har i etterkant forsøkt å finne ulven, men det vites ikke hvor den er blitt av. Den tiltalte har forklart at han posterte under elgjakt da ulven dukket opp. Ulven ble felt på rundt 50 meters hold med rifle, framgår det av tiltalebeslutningen.

Mannen er tiltalt for brudd på straffeloven «for forsettlig eller grovt uaktsomt å ha forsøkt å minske en naturlig bestand av fredede organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet av utryddelse». Statsadvokaten ved Iris Storås legger til at ulven er oppført som «kritisk truet» på rødlista i Norge.

Dersom skuddet hadde falt snaut to døgn senere, etter overgangen til oktober, ville ingenting av det som vektlegges i tiltalen vært gjeldende, for da hadde det vært lisensjakt på ulv i området.

Mannen har tidligere forklart at han hadde en oppfatning av at lisensjakta allerede var i gang. Den skutte ulven ble trukket fra lisensjaktkvota på inntil seks dyr i Oppland som gjaldt i vinter.

Brudd på straffelovens paragraf 240 annet ledd kan straffes med opptil seks års fengsel. Statsadvokaten vil også at mannen skal få jaktrifla inndratt og at han skal miste retten til å drive jakt.

Etter at Klima- og miljødepartementet tidligere i år endret perioden for lisensjakt på ulv, er det 1. januar til og med 31. mai som er perioden hvor det kan skytes ulv på lisens i de områdene av landet som ligger utenfor ulvesonen.

Det er politiadvokat Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt som er aktor i saken.

Forsvarer Svein-Olav Bøen sier til Nationen at han ikke forstår hvorfor retten skal gjennomføre saken med hovedforhandling, og ikke bare som en enkel tilståelsessak, når mannen har erkjent de faktiske forholdene.

– For meg virker det som unødvendig ressursbruk, og det kunne vært gjort på en enklere måte, sier Bøen.

Forsvareren sier han ennå ikke har tatt til hva han konkret kommer til å jobbe for når det gjelder straffeutmåling for den tiltalte mannen. Det er satt av én dag til saken i tingretten.

I alt ble 26 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2018/19. Av disse ble 15 dyr felt under vinterens lisensjakt, ifølge Statistisk Sentralbyrå.