Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilbakeblikk: Skogens ressurstap etter en brann

Det tar mange ekstra år før det atter blir hogst­moden skog på en hardt skadet brannflate.

2008–2018. Mykland. Froland kommune, Aust-Agder.

Nationen bringer for 15. året på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra Nibio og deres samarbeidspartner Norsk Folkemuseum.

Skogens ressurstap etter en brann

Skogbranner er en naturhendelse som til alle tider sporadisk har preget våre skogområder. Det så vi i 2018 da ekstremtørke utløste nær 2000 skog- og gressbranner i Norge. Hva som økonomisk tapes rett etter en skogbrann ses enkelt av kostnader til slukningsarbeid, tap av utstyr og ødelagt infrastruktur innenfor brannområdet.

Annonse

Skogens eget langsiktige ressurstap er det derimot ikke så lett å forutse. Det tar nemlig mange ekstra år før det atter blir hogst­moden skog på en hardt skadet brannflate. Dette fordi naturen ofte bruker lang tid på å bygge opp det jordsmonnet som er gått tapt på grunn av varmen, og gjenveksten vil derfor gå utrolig seint.

Eksempelet fra Mykland-brannen i 2008 viser dette – med bilder tatt kun ei uke etter brannen og så 10 år etter. En av de første plantene som rykket inn etter brannen var røsslyng, men også bjørka var tidlig på plass. Ellers er branntømmeret fjernet, men det er ikke blitt plantet.

Tekst og refoto: Oskar Puschmann

Se flere bilder:

Neste artikkel

Forskarar trur Frp-retrett får følgjer for jordbruksoppgjeret