Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

5000 sovjetiske falne får minneplater

Fem tusen sovjetiske krigsofre på norsk jord er identifisert og får egne minneplater. Norges største krigsgravplass blir i sommer oppgradert for 6,25 millioner kroner.

Tusen plater tilbake: Nesten 1000 minneplater for russere som falt på norsk jord ble for få år siden fjernet fra krigsminneplassen på Tjøtta og lagret i et fjøs. Elin Mortensen (t.v.) og Hilde Langskjær sørger for at disse steinplatene igjen er godt synlige. Begge foto: Bård Bårdløkken
Tusen plater tilbake: Nesten 1000 minneplater for russere som falt på norsk jord ble for få år siden fjernet fra krigsminneplassen på Tjøtta og lagret i et fjøs. Elin Mortensen (t.v.) og Hilde Langskjær sørger for at disse steinplatene igjen er godt synlige. Begge foto: Bård Bårdløkken

TJØTTA. – Nesten 1000 minneplater for russere som falt på norsk jord ble for noen år siden røsket opp fra krigsminneplassen på Tjøtta og lagret i et fjøs. Det ble starten på en aksjon for å redde Norges største krigsgravplass fra forfall og glemsel, sier guide på Tjøtta krigskirkegård, Inge Malvin Bildøy fra Sandnessjøen.

På den vesle øya Tjøtta i Alstadhaug kommune på Helgelandskysten opplever de voksende interesse fra russere som vil besøke stedet der deres slektninger som døde i Norge under krigen er gravlagt.

– Over 100.000 sovjetiske krigsfanger var i Norge under andre verdenskrig. 13.000 av dem døde som ofre for nazismen på norsk jord, sier Bildøy.

Rundt 8000 sovjetiske krigsofre er gravlagt på Tjøtta sovjetiske krigsgravplass.

Krigsgravplasser i Norge

Om lag 28.000 utenlandske falne etter første og andre verdenskrig er gravlagt i Norge.

Disse ligger på 133 gravplasser i 98 ulike kommuner.

Norges største krigsgravplass, med over 8000 sovjetiske falne, ligger på øya Tjøtta i Nordland

Tjøtta sovjetiske krigsgravplass er i år oppgradert for 6,25 millioner kroner.

Den årlige kostnaden til utenlandske krigsgravplasser i Norge over statsbudsjettet er på om lag 2,3 millioner kroner.

– Inntil i dag har kun navnet på et par tusen av disse krigsofrene vært kjent. De siste tiårene har krigsgravplassen på Tjøtta blitt stadig mer preget av glemsel og forfall, sier Bildøy som er tidligere yrkesoffiser.

28.000 utenlandske falne

Han beskriver utviklingen som både uverdig og lite respektfullt – særlig overfor russiske slektninger som oppsøker krigsgravplassen.

– Her har myndighetene vist mangel på empati, sier Bildøy, som også er leder av den lokale avdelingen til Norsk Reserveroffisers Forbund (NROF). Denne foreningen har over lang tid arbeidet for å ta vare på krigsgravplasser og krigsminner i regionen.

Bildøy er derfor glad for at regjeringen i fjor tok grep og bestemte seg for en skikkelig oppgradering av krigsgravplassene rundt om i Norge.

Det er Kulturdepartementet som har ansvaret for forvaltning og vedlikehold av utenlandske krigsgraver i Norge.

– Om lag 28.000 utenlandske falne etter første og andre verdenskrig er gravlagt i Norge. Disse ligger på 133 gravplasser i 98 ulike kommuner, sier seniorrådgiver Per-Otto Gullaksen som har ansvaret for utenlandske krigsgraver i Kulturdepartementet.

De fleste ligger på ordinære gravplasser/kirkegårder.

5000 navn

– Det er også opprettet noen særskilte krigsgravplasser, for sovjetiske, jugoslaviske og tyske falne, sier Gullaksen

I fjor gikk Regjeringen inn for å øke bevilgningene til vedlikehold av utenlandske krigsgraver i Norge. I disse dager sluttføres en omfattende oppgradering av den store krigsgravplassen på Tjøtta.

"Nyåpna arkiv i Russland gjør det mulig å identifisere stadig flere krigsfanger som døde i Norge. "

Per-Otto Gullaksen
Annonse

– Den samlende kostnaden på Tjøtta, med minneplater i bronse og generell parkmessig oppgradering av anlegget, beløper seg til 6,25 mill kroner, sier Gullaksen.

Gravplassen som i sommer settes i bedre stand består av to deler; Tjøtta sovjetiske krigsgravplass og Tjøtta internasjonale krigsgravplass. På den sovjetiske gravplassen er det gravlagt rundt 8000 sovjetiske krigsfanger som døde i Norge i krigsårene 1940–1945. Bare 826 av disse gravene har inntil i dag vært merket med navn.

– I løpet av sommeren blir arbeidet med å sette opp minneplater med nesten 5000 nye navn sluttført. Tilgang til tidligere ukjent materiale i en rekke nyåpna arkiver i både Russland og andre nasjoner, gjør det mulig å identifisere stadig flere krigsfanger som døde i Norge. Falstadsenteret er her en viktig medspiller, sier Gullaksen.

Åpnet tusenvis av graver

Den sovjetiske gravplassen ble opprettet i 1951 og innviet i juli 1953. Gravlagte på kirkegårder flere andre steder i Nord-Norge ble da flyttet til Tjøtta.

Den internasjonale gravplassen, rett ved siden av, ble opprettet i 1970. Her er det gravlagt et stort antall personer som omkom da fangetransportskipet DS Rigel ble bombet av britiske fly utenfor Tjøtta i 1944. Om lag 2500 personer omkom – de fleste russiske krigsfanger.

– Det er viktig å ta vare på krigsgravplassene fordi de er en sentral del av vår kulturarv og historie. Samtidig har minnet om de døde et fredsperspektiv, sier Gullaksen.

– Fryktet russisk spionasje

Lokalhistoriker og reserveoffiser Stein Bjørn Mentzoni i Sandnessjøen sier arbeidet med oppgraderingen på Tjøtta ble intensivert etter en spesiell begravelsesseremoni han var med på.

– Levningene etter tre russiske soldater som ga sitt liv i Norge, kom til gravplassen i Tjøtta i brukte banankasser. Det var en nesten makaber opplevelse. Jeg ble svært oppgitt over både måten minnet ble behandlet på – og forfatningen til krigskirkegården, sier Mentzoni.

Han er glad for at den store gravplassen på Tjøtta nå er satt i stand. Spesielt med tanke på russere som kommer for å se gravene til slektningene som falt i Norge.

– Krigskirkegården på Tjøtta er i seg selv en del av en smertefull kulturarv. Den kalde krigen var et faktum, og norske myndigheter fryktet sovjetiske spioner brukte besøk på krigsfangegraver rundt omkring i Norge for å dekke over spionasje. De fikk bedre kontroll ved å samle alle falne fra Sovjet på Tjøtta, sier Mentzoni.

I sommer er blant andre Hilde Langskjær og Elin Mortensen fra Tjøtta i arbeid med å fjerne gress og mose rundt minneplatene slik at de synes bedre.

– Mange setter pris på at steinplatene med russiske navn er tilbake på krigsminneplassen her på Tjøtta, sier Langskjær.

Neste artikkel

Uryddig av Linda Hofstad Helleland