64 bønder som dyrker grovfôr i Hordaland, har søkt Fylkesmannen om erstatning for tapt eller ødelagt avling. En dyvåt sommer er årsaken, rapporterer Bergens Tidende.

På landsbasis er det sendt inn 784 søknader elektronisk om erstatning etter avlingssvikt grunnet skader og tap som skyldes klima. I tillegg kommer søknadene som sendes på papir til kommunene, som normalt utgjør cirka 20 prosent av det totale antallet.

22 kommuner

I fjor var det ingen bønder i Hordaland som søkte om grovfôrerstatning. Fristen for å søke erstatning for avlingssvikt gikk ut 31. oktober.

Blant de 64 bøndene som søker grovfôrerstatning er 15 fra Sveio, sju fra Osterøy, seks fra Fusa, deretter følger Lindås, Radøy, Meland, Bergen og Fitjar på listen. Bønder i til sammen 22 kommuner har søkt erstatning.

Fellesnevneren for søknadene er den ekstremt våte sommeren, som har hindret bøndene i å komme ut på markene med traktorer og annet tungt utstyr.

Ber bønder øke produksjonen

Tidligere denne uka meldte Nationen at svake grovfôravlinger og uro for smørmangel til neste år fører til at Tine går inn for at alle bønder med melkekyr kan ake produksjonen litt i 2018.

Noen bønder har også måttet gå til det drastiske skrittet å slakte deler av buskapen som en konsekvens av fôrmangel.

I tillegg til de 64 grovfôrbøndene, har seks fruktbønder og en bærbonde i Hordaland søkt om erstatning for svekket avling.