Tolv av disse ulvene er i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold, skriver VG.

Det er foreløpig ikke klart hva som skjer med de 24 ulvene viltnemndene vil felle innenfor ulvesonen i Hedmark og Oppland.

Når det gjelder ulvene utenfor ulvesonen, har regjeringen behandlet ferdig klagene på vedtakene i viltnemndene og dermed tatt en endelig avgjørelse på hvor mange ulv som kan felles når lisensjakten starter 1. oktober.

Beitedyr og rovvilt

– Dette vedtaket er i tråd med den todelte målsettingen om å ha både beitedyr og rovvilt i Norge. Skadepotensialet er utvilsomt til stede i beiteprioriterte områder, og klagene avslås blant annet av denne årsaken, uttaler klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NTB.

Ifølge en oversikt VG har fått tilgang til, blir fellingstillatelsene som følger:

* Region 4 og 5 (Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark): Vedtak om lisensfelling av inntil 12 ulv, slik viltnemndene ba om.

* Region 3 (Oppland): Inntil 7 ulv

* Region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal): inntil 2 ulv

* Region 1 (Vest-Norge) var det allerede fattet vedtak om tidligere: inntil 3 ulv

* Region 2 (Sør-Norge): inntil 2 ulv

Skadepotensial

– Departementet har i sin vurdering lagt vekt på skadehistorikk og skadepotensial, og at det er ønskelig å begrense utbredelsen av ulv utenfor ulvesonen og å redusere skadepotensialet i de biteprioriterte områdene, skriver regjeringen i et av vedtakene ifølge avisen.

Rovviltnemndene fattet i sommer vedtak om lisensfelling av inntil 36 ulv i 2017 og 2018. Kvoten var satt til 24 individer innenfor de tre revirene Julussa, Osdalen og Slettås i Hedmark.

• Les mer: Krangler om Slettås-ulv

Flere dyrevernsorganisasjoner har klaget på nemndenes vedtak, og saken ble sendt til Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Tidligere i september uttalte Miljødirektoratet at kvoten burde reduseres.

I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulv, hvorav 24 skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen. I desember kuttet klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kvoten til 15 ulv, alle utenfor ulvesonen. Det førte til store protester og mye debatt.