I Granavold-plattformen har den nye flertallsregjeringen forpliktet seg til å «Evaluere ordningen og sikre tilstrekkelige tiltak for å beholde og rekruttere nye fastleger på kort og lang sikt».

– Fastlegeordningen står midt i en eskalerende krise. Derfor er det veldig positivt at politikerne garanterer at krisen skal bekjempes med konkrete tiltak, sier leder Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen.

Tilstandsrapporten er utført av Menon Economics på oppdrag fra Legeforeningen.

I den kan det leses at ni av ti fastleger oppgir at de har en stillingsbrøk som overgår 100 prosent, og at fastlegene i snitt jobber 55,6 timer i uka. Det er langt mer enn for sammenlignbare yrker som advokater, som i snitt jobber 41,5 timer i uka.

Samtidig behandler fastlegene færre pasienter på samme tid, da sykdomsbildet blir stadig mer komplekst.

Norge har ifølge rapporten et underskudd på rundt 1.000 fastleger, om man innfører krav om at fastlegenes arbeidstid skal justeres ned til det rapporten omtaler som et «normalt» nivå på 45 timer. Det tilsvarer en stillingsbrøk på 120 prosent, og skal ifølge rapporten være et krav om pasientene skal sikres en bærekraftig tjeneste.

Ifølge prognoser i rapporten vil vi da ha behov for mellom 30 og 100 prosent flere fastlegeårsverk innen 2040.

Stortinget slo i fjor enstemmig fast at fastlegetjenesten må evalueres for første gang siden den ble innført i 2001.

(©NTB)