Tradisjonelt har skogbruk blitt ansett som en mannsdominert bransje, hvor fysisk styrke, men også arv, kultur og miljø har bidratt til dette. I dag er det ikke lengre slik, men forestillingen om den stereotypiske skogbrukeren lever videre utenfor bransjen.

Visste du for eksempel at å jobbe i hjemmetjenesten faktisk er tyngre fysisk enn å jobbe innen de fleste områder innen skogbruk? I dag finnes det maskiner og teknologi som gjør at kvinner i stor grad kan utføre nøyaktig de samme oppgavene som menn.

Organisasjonen Kvinner i Skogbruket har siden 80-tallet jobbet for likestilling. Selv om likestillingen i Norge har kommet langt, er det allikevel en rekke utfordringer som fortsatt må jobbes med. En ting er å tilrettelegge praktisk for kvinner, noe annet er å endre holdninger og handlingsmønstre.

Dette er ikke gjort over natta. De senere år vi vært involvert i en rekke prosjekter som har som mål å få flere kvinner til å velge skogbruk.

I 2022 så vi på elever og studenters trivsel. Noen av resultatene som kom frem var av praktiske forhold: det finnes få eller ingen toalettfasiliteter ute i skogen. Som et resultat av dette unngår mange kvinner å drikke når de er på jobb.

Menstruasjon er en annen utfordring, flere er ukomfortable med å være på jobb i skogen de dagene de har menstruasjon av mangel på tilgjengelig toalett. Klær og sko er i stor grad tilpasset menn. Det finnes ikke verneklær for kvinner. Dette har blitt tatt opp med produsenter og leverandører, som henviser til at den kvinnelige markedsandelen er for liten til at de mener det gir tilstrekkelig lønnsomhet.

Sitat skogbruk

Vi som jobber med likestilling vet at når det kommer til rekruttering er tilrettelegging alfa og omega for å lykkes. Dersom man bruker de samme argumentene år etter år for å unngå å tilrettelegge, ja da kommer man aldri videre. Kvinner har annen fysikk enn menn, vi må helst sitte og tisse, og vi menstruerer, deal med det!

Andre aspekter som var avgjørende for trivselen til unge kvinner under utdanning har med maktforhold å gjøre. Kvinnelige lærlinger må ivaretas om man ønsker å beholde dem, og trygghet i arbeidssituasjonen er avgjørende. Uakseptabel atferd som maktmisbruk eller seksuell trakassering må slås hardt ned på. Selv om noen går over streken «bare en gang», så er det fortsatt en gang for mye.

I det nylig avsluttede prosjektet Kvinner og menn i skogbrukets sakprosa gjennomgikk vi en rekke publikasjoner og sosiale medier i skogbruksbransjen. Noen organisasjoner bar preg av å ha helt konkrete målgrupper både på kjønn og alder gjennom sin kommunikasjon. I en bransje hvor behovet for rekruttering er så stort som det er, finner vi dette uheldig.

Gjennom å målrette all kommunikasjon mot eksempelvis kun menn på 50+ så går en ikke bare glipp av lesere utenom målgruppen, men med en slik strategi avskjærer man seg også fra muligheten til profilering og rekruttering. Funnene i prosjektet tyder på en sammenheng mellom strategi, ledelses- og organisasjonsforankring på alle nivåer, helhetlig tankegang og faktiske resultater.

Man kan faktisk velge å markedsføre seg på en måte som når bredt ut. Er ikke kvinner interesserte i å lese det du skriver, sier du? Er det knapt noen kvinner som jobber i din organisasjon? Eller er det kanskje «ingen kvinner som er interesserte i lederstilling» hos dere?

Da kan det være på tide å ta en gjennomgang på hva dere faktisk gjør for å oppnå mangfold og bedre kjønnsbalanse. Dersom ansattgruppen er en homogen masse aldersmessig, likt kledd og med samme interesser, så er det dags for en gjennomgang av hvordan man markedsfører sin organisasjon, ledige stillinger og ikke minst hva man vektlegger når man rekrutterer.

Viken Skog har skjønt det, og jobber bevisst for å øke mangfold og bedre kjønnsbalansen. Hele 31,25 prosent av organisasjonens ansatte er kvinner. For å lykkes med likestilling er det ikke tilstrekkelig å vedta strategiske valg, her må det også komme handling til ordene.

Kultur kommer fra toppen og organisasjonskulturen kan kun bli så god som det dårligste som aksepteres av leder. Måten man snakker til og om hverandre i organisasjonen er av relevans, det samme gjelder humor. Morsomheter på andres bekostning bør man droppe.

Dersom skogbruket, som en av løsningene på klimakrisen, skal ha noen som helst sjanse til å dekke opp fremtidens behov for arbeidstakere, så er det en ting som må være i fokus fremover: Ledere må se på hvordan de jobber for å øke kvinneandelen i alle deler av organisasjonen.