I stedet for å svare seriøst på forslaget vårt vil Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum heller drive kulturkrig om kjøttkaker. Nå er det opp til Pollestad å ruste norske bønder for fremtidens klima.

Jeg skriver dette mens halve Norge venter på å bli truffet av ekstremværet Hans, med uhorvelige mengder regn og fare for flom og skred. Tankene mine går ut til alle som nå kjenner på uro for mennesker, eiendom og dyr. Hvis det blir så ille som det kan se ut til er det viktig at myndighetene stiller opp for lokalsamfunn som blir berørt, og at kommunene ikke blir sittende alene med opprydningsarbeidet. Vi har råd til og skal ta vare på alle de som trenger hjelp i tiden fremover.

Klimaendringene er her. Årets sommer er en forsmak på alvoret dette utgjør for landbruket i hele Norge. Tørke, flom og stadig mer ustabilt vær raserer gårder og åkre, setter liv og helse i fare og gjør bondens jobb mer og mer uforutsigbar.

Det er veldig vondt å se bønder som nå frykter for å miste livsgrunnlaget sitt. Det gjør det ikke bedre at det vi opplever er en varslet krise. Norske bønder, og det norske samfunnet, er helt avhengige av et stabilt klima for en sikker matproduksjon. Vi har allerede en sårbar matproduksjon og selvforsyningen i Norge er blant de laveste i verden ifølge NIBIO.

MDG mener at det haster og at regjeringen må sikre gode ordninger for å gi norske bønder trygghet. De som dyrker jorda i flomområder trenger hjelp, for eksempel til å styrke kantsonene mot elver og innsjøer, til bedre drenering og til å legge opp fangdammer som kan holde tilbake sediment.

Bønder truet av tørke trenger blant annet hjelp til å tilrettelegge for jordvanning, fremme tørkeresistente dyrkingsmetoder og til å bevare våtmark og myr.

Disse tiltakene kan ikke norske bønder fikse på egen hånd. De trenger en krisepakke.

Da jeg nylig utfordret regjeringen på dette svarte finansminster Vedum med at vi “ikke kan si at det er kjøttkakene til folk som er verdens største klimaproblem.”

«Goddag mann, økseskaft», Trygve. Det hadde jo vært litt morsomt hvis det ikke handlet om liv og helse, og livsgrunnlaget til folk over hele landet. Tidligere landbruksminister Sandra Borch fremsto også mer opptatt av å drive frem en slags kulturkrig om kjøtt enn av å trygge fremtiden til landbruket og mattilgangen til hele folket. Men av alle partier er det særlig det tidligere bondepartiet som har den ansvarlige statsråden og som bør få seg en vekker nå.

Jeg håper Geir Pollestad tar dette på alvor. La oss nå diskutere hva en slik krisepakke bør inneholde, og hvordan vi skal fikse etterslepet i infrastruktur de neste årene. For MDGs del kan jeg love at alle våre representanter som kommer inn i norske kommuner og fylker etter valget kommer til stå på for bøndenes framtid.