Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ystad mener WWF «driter seg loddrett ut» i ulvekritikk mot Arbeiderpartiet

Åsmund Ystad i Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk mener Arbeiderpartiet har all grunn til å støtte Senterpartiets forslag om å skyte Mangen- og Hobøl-ulvene.

Åsmund Ystad er daglig leder i Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk. Foto: Svein Egil Hatlevik

– Hvis det er useriøst å foreslå for Stortinget at vedtatt politikk følges opp, finnes det ikke ord ille nok for å beskrive WWFs forsøk på juridiske omkamper. Dette er godt gammeldags hykleri, sier Åsmund Ystad, daglig leder i Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk til Nationen.

Det han reagerer på er at Bård Vegar Solhjell i WWF i Nationen fredag rettet krass kritikk mot Arbeiderpartiet for å ha støttet Senterpartiets forslag om å skyte Mangen- og Hobøl-ulvene.

Forslaget det er snakk om lyder: «Stortinget ber regjeringen umiddelbart følge opp rovviltnemndenes vedtak om å gi lisensfelling på ulvene i Mangen- og Hobølreviret slik at fellingen kan skje i inneværende lisensfellingsperiode. Lisensfellingsperioden forlenges hvis det er nødvendig slik at de nevnte ulveflokkene blir tatt ut.»

Løst forslag

Forslaget ble levert inn som et løst forslag i forbindelse med debatten om den nye regjeringserklæringen i Stortinget onsdag. Det fikk tilslutning fra Senterpartiets og Arbeiderpartiets representanter, men ble altså ikke vedtatt.

Det har også vakt en del oppmerksomhet at Fremskrittspartiet ikke stemte for forslaget, selv om Frp-representanter har varslet et eget forslag med samme innhold.

– Det såkalte «løse forslaget» er ikke et fellingsvedtak, men et krav om at regjeringen følger opp rovviltnemndenes grundige vedtak. Solhjell roter fælt, sier Ystad.

I sommer vedtok de to rovviltnemndene som har ansvar for ulvesonen at tre hele flokker innenfor sonen skulle skytes. Like før jul gjorde Klima- og miljødepartementet om på vedtaket, slik at én flokk, Slettåsflokken, skulle kunne elimineres, noe som også skjedde på rekordtid.

Skuffet over Ap

Solhjell uttalte at det var useriøst av Ap å stemme for et forslag om å gjøre om på departementets vedtak, når forslaget var levert inn samme dag som det skulle voteres over.

– Jeg forventer en seriøs standard fra Arbeiderpartiet, som er et av de store styringspartiene i Norge. Med rovviltforliket fikk vi satt rammene for det forvaltningsregimet vi har i dag, og det bør særlig ikke Arbeiderpartiet klusse med, sa Solhjell.

Annonse

Ystad mener WWF definitivt ikke er bedre enn Ap.

– I ulverettssaken tar WWF tak i juridiske og politiske formuleringer i lovverk og politiske festtaler, selv om de vet at den praktiske forvaltningen ikke styres av festtaler, men av konkrete fortolkninger av overordnede formuleringer. Oslo tingrett har i praksis fortalt dem dette i flere omganger, og selv om WWF har anket sin sak er det absolutt ingen grunn til å tro at Lagmannsretten kommer fram til noe annet med mindre dommerne blir slått i hodet med noe hardt, sier han.

Vedtatt i 2016

Ystad viser til at Solhjell og SV stemte for et bestandsmål på mellom åtte og tolv årlige ulveynglinger ulveflokker i Stortinget i 2016. Flertallet i Stortinget vedtok et bestandsmål på mellom fire og seks.

Grunnen til at det det har vært så mye debatt rundt om tre flokker innenfor sonen skulle skytes eller ei, er at det siste offisielle tallet for bestanden i Norge er på 10,5 ynglinger. Miljødirektoratet regnet i fjor på konsekvensene på å ta ut tre flokker innenfor sonen og konkludert med at bestandsmålet vil bli innfridd også i år dersom flokkene skytes.

– De siste åra har vi ligget innafor mindretallets mål. Solhjell vil sikkert si seg fornøyd med det fordi han er enig, men ville helt sikkert kommet med en prinsipiell tirade hvis det var slik i en annen viktig sak der realitetene ikke passet WWF og bejublet ethvert løst og fast forslag som tok tak i en forvaltning som ikke var i tråd med Stortingets vilje, sier Ystad.

Rettssaker og støy

WWF har gått til rettssak mot staten for jakta på Julussa- og Osdalsflokkene utenfor ulvesonen forrige vinter, noe Ystad mener de burde ha latt være å gjøre.

– En organisasjon som bruker rettsvesenet mot vedtak som har 80–90 prosent av Stortinget bak seg driter seg loddrett ut når de kaller opposisjonen i Stortinget for useriøs, sier han.

– Begge deler er lov, og det ene er ikke mer useriøst enn det andre.

Ystad mener videre at den tidligere miljøministeren Solhjell godt burde vite at når staten snakker om at det skal være en levedyktig bestand av ulv i Norge, så er det at den norsk-svenske bestanden sett under ett skal være levedyktig staten mener, noe som også gjentas i rettssalene av regjeringsadvokaten.

– Han er en av mange tidligere miljøvernministre som ikke har løftet en finger for presisjon om bestandsbegrepet, og dermed gitt sitt betydelige bidrag til støy i rovdyrdebatten, sier han.

Neste artikkel

Bjørn skutt i Stor-Elvdal