Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

WWF går til sak mot staten for å redde ulven

WWF Verdsnaturfondet går til sak mot staten. Dei krev ny ulveforvalting.

WWF går til sak mot staten for å redde ulven. Her ser me miljøpolitisk leiar Ingrid Lomelde. Foto: WWF Verdens naturfond/Ivan Tostrup

– Nok er nok. Vi har prøvd alle andre verkemiddel. Ulvejakta er lovstridig og må stoppast før det er for seint å redde ein kritisk truga art, seier miljøpolitisk leiar Ingrid Lomelde i WWF i ei nyheitssak på heimesidene deira.

WWF meiner ulveforvaltninga er i strid med både Grunnlova, naturmangfaldlova og Bernkonvensjonen.

Les òg: Ulv og prinsipper

No vil dei at domstolane skal avgjere om forvaltinga må endrast. I tillegg til krav om at norsk ulveforvaltning må ta omsyn til nasjonale lover og internasjonale forpliktingar, krev WWF også mellombels rettsavgjerd for å stoppe ulvejakta i år.

– Vi kan ikkje lenger sitte og sjå på at styresmaktene tillèt lovstridig jakt på vårt mest truga rovdyr. Vi har derfor sendt ei stemning til Oslo tingrett. Å saksøkje staten er eit alvorleg skritt å ta, som også kan bli økonomisk risikabelt for oss, men jakta i år er allereie i gang og vi kan ikkje vente til enda fleire ulvar blir skotne og drepne, seier Lomelde.

Annonse

Les òg: Regjeringen sier nei til å kjøpe rovdyrkvoter fra Øst-Europa

Organisasjonen har òg starta ei innsamling for å finansiere rettssaka. I skrivande stund er det kome inn nær 18.000 kroner.

Norske rovviltstyresmakter har vedtatt at totalt 50 ulvar kan skytast i Noreg i vinter.

I første omgang er det ulvane som lev utanfor ulvesona som kan skytast. Lisensjakt på ulv starta 1. oktober, og så langt er seks ulvar skotne.

Neste artikkel

Regjeringen vurderer å melde Norge inn i EU-ordning for naturmangfold