Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

WWF: Elvestuen kan bli handlekraftig klima- og miljøminister

WWF er fornøyd med at Ola Elvestuen (V) blir klima- og miljøminister i den nye regjeringen. 

Konstituert generalsekretær Karoline Andaur i Verdens naturfond (WWF). Foto: Ivan Tostrup / WWF-Norge

WWF setter sin lit til at Elvestuen setter inn støtet for å bevare naturmangfold og redusere klimautslipp.

– Vi oppfatter at Elvestuen er genuint opptatt av naturen og av å bevare naturmangfold, og at han er for å kutte utslipp. Han tar med seg et stort ansvar inn i regjeringen, og vi har store forventninger til at han skal kunne snu negative trender, sier konstituert generalsekretær Karoline Andaur i Verdens naturfond (WWF).

Hun viser til at Norge mister naturmangfold i stort tempo, og at vi har en negativ utvikling med klimautslipp både i Norge og globalt.

Førdefjorden

Klassekampen skriver onsdag at Venstre ga opp kampen for Førdefjorden i regjeringsforhandlingene. Dermed har Venstre allerede svelget én kamel. Tidligere har partiet kalt Førdefjorden for en av de viktigste miljøsakene som de ikke måtte gi seg på.

– Vi har blitt enige om at det ikke skal komme nye deponi i regjeringsperioden, men for deponiet i Førdefjorden står vedtaket fast, sier Elvestuen til Klassekampen.

Andaur forstår at man må gi og ta i forhandlinger om en regjeringsplattform, men håper likevel at Elvestuen vil se på tidligere vedtak i saken.

Annonse

– Vi forutsetter at han vil være villig til å se på de miljøfaglige anbefalingene fra Miljødirektoratet, og ikke la rene samfunnsøkonomiske analyser overprøve hensynet til miljøet. Vi håper han ikke setter i gang prosjekter som ikke tar vare på naturen, sier Andaur.

Flere ulv?

WWF setter imidlertid sin lit til Elvestuen i ulvesaken.

– Elvestuen har vært en forkjemper for ulv i norsk natur, og Venstre er et parti som ønsker en levedyktig bestand av ulv i Norge. Vi forventer at Elvestuen vil se på hvordan ulvestammen faktisk vil være bærekraftig – og ikke vurdere det ut fra politisk vedtatte mål for bestanden. Jaktnivået i dag må ned for å få en bærekraftig ulvebestand, mener Andaur.

(©NTB)

Neste artikkel

Hvordan fikk Norge det store havet?