Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Venstre vil reversere kutt til organisasjonene

I sitt alternative statsbudsjett legger Venstre opp til å reversere kuttene til frivillige organisasjoner som regjeringen har foreslått.

Venstre-leder Trine Skei Grande la fram partiets alternative statsbudsjett mandag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Venstres leder Trine Skei Grande og partiets finanspolitiske talsperson Terje Breivik la mandag fram Venstres forslag til statsbudsjett for 2018.

– Vi legger ikke fram noe ultimatum, og har heller ikke fått noe ultimatum, så vi har håp om gode forhandlinger med regjeringen, sa Skei Grande etter at det alternative budsjettet var lagt fram.

Vil reversere støttekutt

I budsjettforslaget legger partiet opp til å reversere regjeringens forslag om å kutte 30,5 millioner kroner i støtte til frivillige organisasjoner.

• Les også: Kutt til frivillige opprører budsjettpartnerne

2 millioner kroner går til to nye dyrepolitienheter i Innlandet og Hedmark og 2 millioner kroner til to nye matkultursentre for barn i Kristiansand og Brumunddal. Venstre vil også bevilge 25 millioner kroner til verdiskapningsprogrammet for tre.

25 millioner kroner går til innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Posten skal være særlig knyttet opp mot innovasjon som skal redusere klimautslippene.

De vil også kutte 15 millioner kroner i subsidier til avløserordningen i pelsdyrnæringen og heller gi 15 millioner kroner i omstillingsstøtte til pelsdyroppdrettere fra og med neste jordbruksavtaleperiode. Samtidig vil partiet kutte 2 millioner kroner i dyrevelferdsprogrammet for mink.

Andre kutt som Venstre legger opp til er blant annet å redusere støtte til bygging av skogsbilveier med 76 millioner kroner og gi 12 millioner kroner mindre i tilskudd til eksportstøtte til bearbeidede varer.

Vil avskaffe kontantstøtten

Annonse

Venstre vil også blant annet avskaffe kontantstøtten, gi skattelettelser som først og fremst kommer de som tjener mellom 250.000 og 400.00 kroner til gode, innføre én times dataundervisning allerede fra 1. klasse og ta et krafttak for bedre integrering for flyktninger og innvandrere i Norge.

Partiets tradisjonelle kampsaker som miljø og bedre betingelser for gründere får også sitt, samt at partiet ønsker en storstilt digitalisering av det offentlige Norge og at også 1. til 3. klasse skal få dataundervisning.

– Det er viktig at også jenter lærer seg å kode, sa Trine Skei Grande. Hun mener at det er viktig at IKT-kunnskapene kommer inn allerede i første klasse.

Forslaget innebærer flere innsparingstiltak og omprioriteringer. Blant annet tar partiet 1,3 milliarder kroner fra å kutte veiutbygginger og bompengereduksjon for å styrke kollektivtransport, jernbane samt sykkel- og gangveier.

Partiet vil også fjerne forslaget om en egen Tesla-avgift. De vil istedenfor styrke utbyggingen av ladestasjoner. Samtidig økes dieselavgiften med 60 øre.

Totalt foreslår partiet å omprioritere rundt 28,5 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Omtrent 12 milliarder av disse midlene er innenfor skatter og avgifter.

Venstre reduserer i sitt budsjettforslag også oljepengebruken med rundt 530 millioner kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Neste artikkel

Unge Venstre: – Det viktigste er å redusere etterspørselen av kjøtt