Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Venstre sier ja til EU og går inn for mer grunnrente og eiendomsskatt

Et klart flertall i Venstre sier ja til norsk EU-medlemskap. Partiet er dermed det første i Norge som snur i EU-saken.

Landsmøte Venstre 2020. Som første parti i landet som snur i EU-saken, sier Venstre nå ja til EU. Foto: Geir Olsen / NTB
Landsmøte Venstre 2020. Som første parti i landet som snur i EU-saken, sier Venstre nå ja til EU. Foto: Geir Olsen / NTB

På partiets landsmøte vedtok de også å vri skatten i retning av mer skatt på grunnrente og eiendom.

Hittil har partiet stått på nei-siden. Men i nye prinsipprogrammet som ble vedtatt søndag, gikk et klart flertall av de nærmere 200 delegatene inn for at Norge skal sikte seg inn mot å bli medlem i EU.

– Skal vi fortsatt ikke sitte rundt bordet der beslutningene tas? Det er på tide at Venstre går inn for et norsk EU-medlemskap, sa Tord Hustveit fra Viken Venstre da han søndag sparket i gang debatten på Venstres landsmøte.

Fakta

Venstres nye prinsipprogram

* Ja til norsk EU-medlemskap.

* Nei til aktiv dødshjelp. I stedet går Venstre inn for at alle skal ha rett til å avslutte medisinsk behandling, også når det framskynder døden.

* Liberalisering av abortloven og utvidelse av kvinners rett til selvbestemt abort. Målet er at færre kvinner skal måtte møte i abortnemnd.

* Dreie skattesystemet over på mer grunnrente og eiendomsskatt.

* Fjerne juridisk kjønn fra offentlige registre.

* Lavere straffenivå og redusert bruk av minstestraff.

* Et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

Torgeir Anda fra Venstres landsstyre tilhører mindretallet som ønsket en rundere formulering i prinsipprogrammet om at Venstre skal respektere resultatet i en eventuell folkeavstemning om EU.

– Vi vet ikke helt hvor EU er på vei. Det er et bevegelig mål. Det beste er å konsentrere seg om de oppgavene som er nær oss, sa han med henblikk på EØS-avtalen.

Annonse

Skatt på fellesressurser som olje og vannkraft, såkalt grunnrente, har vært gjenstand for heftig politisk debatt de siste årene.

Også på Venstres landsmøte ble det stor aktivitet på talerstolen om spørsmålet.

Flertallet i programkomiteen har gått inn for en formulering om at skatten bør vris i retning av eiendom og grunnrente, mens et mindretall ville stryke setningen.

– Å si at vi vil øke eiendomsskatten, er feil signal. Dette vil ramme minstepensjonister og barnefamilier, framholdt Trine Noodt fra Troms og Finnmark Venstre, som sto bak dissensen.

Et knapt flertall på landsmøtet mener derimot at formuleringen skal beholdes.

– Skatt på grunnrente er tvingende nødvendig for å gjennomføre det grønne skiftet. Det er viktig fordelingspolitikk, slo Torgeir Anda i Venstres landsstyre fast.

Innad i partiet er det imidlertid uenighet om hvordan prinsippet om mer grunnrenteskatt skal brukes. På landsmøtet i fjor gikk Venstre imot en statlig grunnrenteskatt for fiskeri og havbruk.

©NTB

Neste artikkel

Bjørlo på topp i Sogn og Fjordane