Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Venstre om Aps klimavegring: – Totalt knefall for Sps europaskepsis

Flere mulige samarbeidspartier er kritiske til at Ap-leder Jonas Gahr Støres nekter å binde seg til å nå klimamålene i fellesskap med EU.

Venstre-nestleder Ola Elvestuen er blant flere politikere som reagerer kraftig på at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vurderer å skrote klimapakten med EU. Her sammen med partiets andre nestleder Terje Breivik. Foto: Siri Juell Rasmussen
Venstre-nestleder Ola Elvestuen er blant flere politikere som reagerer kraftig på at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vurderer å skrote klimapakten med EU. Her sammen med partiets andre nestleder Terje Breivik. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Arbeiderpartiet gjør her et totalt knefall for Senterpartiets europaskepsis. Jeg er svært overrasket over at Ap nå sår tvil om de vil inngå en forpliktende klimaavtale med EU, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Bakgrunnen er at Ap-lederen mandag uttalte at han ikke uten videre ville forplikte seg til planen om å samarbeide med EU om utslippskutt.

– Jeg vil i regjering først for å få tilgang til hele sakskomplekset og få egne tilbakemeldinger fra EU om hva handlingsrommet er, sa Støre.

En viktig grunn til dette er usikkerheten om hvilken rolle EØS-avtalen vil spille. EU-kommisjonen ønsker å legge klimasamarbeidet inn i EØS, noe som har møtt kraftig motbør i Norge.

Krever avklaring

Denne motbøren har blant annet kommet fra Aps potensielle regjeringssamarbeidspartner Sp.

SV, som også er et av partiene Støre åpner for å diskutere et samarbeid med, krever nå en avklaring fra de to partiene.

• Les også: Helgesen jobbar for å fremje skogalternativ

– Da Stortinget stemte over klimaloven, gikk Ap og Sp inn for å avskaffe de norske klimamålene, og kun ha felles mål med EU. Nå sår de tvil om sitt eget vedtak. Velgerne trenger en avklaring, sier SVs førstekandidat i Oslo, Kari Elisabeth Kaski.

Det sentrale spørsmålet er hvorvidt et eventuelt brudd i forhandlingene om klimasamarbeid med EU, også innebærer at man går bort fra de ambisiøse klimamålene EU har satt seg.

– Eneste som binder oss

Skulle samarbeidet med EU ryke, er Norges plan B foreløpig å nå målene ved en kombinasjon av utslippskutt hjemme i Norge og kjøp av klimakvoter fra utviklingsland.

Tvilen er imidlertid stor om hvorvidt dette innebærer sterke nok forpliktelser, og det er usikkerhet rundt hva en eventuell alternativ plan fra Ap og Sp går ut på.

– Dette kan i verste fall bety at klimapolitikken nok en gang blir hengende i løse lufta i årevis, og det har vi ikke tid til, sier Eivind Trædal, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Aust-Agder.

Annonse

• Les også: Skognæringa fryktar følgjene av EUs skog-kutt

Han får støtte fra Truls Gulowsen i Greenpeace Norge. Gulowsen betegner et rødgrønt flertall etter valget som et potensielt «fossilgrått mareritt».

– Siden 1990 har Norge lovet kutt vi ikke har levert. Det er skremmende at Ap åpner for å droppe det eneste som binder oss til reelle kutt her i Norge. Dette viser hvor langt Støre vil gå for å tekkes Sp, sier Gulowsen.

– Uthaling

Terje Aasland, Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsmann, understreker at partiet står fast ved forpliktelsene fra Parisavtalen.

– Høyre og Fremskrittspartiet bruker avtalen med EU som en mulighet til å drive uthalingstaktikk og å skyve ansvaret for norsk klimapolitikk over på EU, sier han.

• Les også: Norske skogeiere ønsker Støres klimavegring velkommen

Han mener at avtalen med EU ikke må stoppe Norge fra å få på plass konkrete klimatiltak allerede nå.

– Vi er for en avtale med EU, men må selvfølgelig se den først, så nå må regjeringen få fortgang i arbeidet.

Forhandlingene pågår

I EUs klimaplan er kuttene fordelt mellom medlemslandene slik at de rikeste landene må kutte mest og de fattigste minst.

Norge skal etter planen bli med i fordelingen og må trolig kutte utslippene med 40 prosent. EU og Norge er i gang med å diskutere vilkårene for deltakelse.

Noen endelig avklaring kommer neppe før i 2018. Det skyldes at EU ennå ikke har fått sin egen klimaplan på plass.

Neste artikkel

Ask (12) skrev brev til Støre i mai – nå har han fått svar