Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Venstre går imot forslaget om færre tingretter

Venstre kan ikke støtte forslaget om å kutte antall tingretter fra 60 til 22, slik det ble lagt fram tirsdag, forteller stortingspolitiker Abid Raja.

Venstre vil ikke støtte domstolkommisjonens forslag slik det ble lagt fram tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Venstre vil ikke støtte domstolkommisjonens forslag slik det ble lagt fram tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tirsdag overleverte den regjeringsoppnevnte Domstolkommisjonen sin første delrapport til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP). Kommisjonens forslag legger opp til en sentralisering av domstolene i samtlige fylker, og at det skal gå fra å være 60 til 22 tingretter i Norge.

– Vi i Venstre kan ikke støtte rapporten slik den er nå. Vi vil ha levende distrikter, og tingrettene er en del av det siden de sikrer kompetansearbeidsplasser i distriktene.

Det sier stortingspolitiker for Venstre Abid Raja. Hele stortingsgruppa til partiet bestemt tirsdag at de ikke kan støtte forslaget til Domstolskommisjonen.

Kompetansearbeidsplasser

Raja, som tidligere har jobba som advokat, mener at det er knytta mange kompetansejobber til tingretten.

– Hvis tingretten forsvinner, vil også advokatene forsvinne. Vi ønsker å flytte statlige arbeidsplasser ut i distriktene, ikke fra distriktene, sier han.

Annonse

Raja er også bekymra for at folks nærhetsfølelse til rettstaten kan forsvinne i takt med tingrettene.

– Vi kan ikke støtte dette forslaget fordi vi er bekymra for fraflytting og det kan også fjerne folks følelse om en nærhet til rettsstaten, sier han.

– Mitt klare råd til regjeringa er den må jobbe mer med dette forslaget. For sin egen del kan de sende dette ut på høring, men slik det står nå kan ikke vi i Venstre støtte det, fortsetter Raja.

– Nærhetsprinsippet

Raja forteller at han har prata med folkevalgte Venstre-politikere i hele landet, som har rådet partiet til å ikke støtte forslaget til Domstolskommisjonen. Han opplyser også om at hele Venstres gruppe på Stortinget er samstemte.

– Skal regjeringa komme tilbake til Stortinget med et forslag, må det også ligge inne hvordan de skal få ned behandlingstida i domstolene og opprettholde nærhetsprinsippet, sier han.

Neste artikkel

Har jaktet på denne ulven i flere år - nå setter Statens naturoppsyn inn støtet