Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vedum spår nederlag for regjeringen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum venter nye slag om Forsvaret, kommuneøkonomien og landbruket i tiden som kommer. Han spår flere nederlag for regjeringen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at partiet ved lokalvalget neste år skal stille liste i alle kommuner der det er partilister og ikke bare rene bygdelister. Arkivfoto: Lars Bilit Hagen

– De tre regjeringspartiene mistet makt ved valget. De gikk tilbake og har ikke lenger flertall, poengterte Vedum da han fredag talte til Senterpartiets landsstyre på Gardermoen.

Senere samme dag skulle Høyre-leder Erna Solberg åpne sitt landsmøte på et annet konferansehotell i nærheten. Og Sp-lederen hadde som ventet et spisset budskap til statsministeren: Du kommer til å gå på flere nederlag i tiden som kommer.

Tre store saker

Vedum slo fast at det i månedene som kommer vil bli knallharde oppgjør på Stortinget om tre store saker, nemlig opplegget for kommuneøkonomien, jordbruksoppgjøret og revidert nasjonalbudsjett.

– I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett blir det nye runder om Hæren og Heimevernet. Langtidsplanen for Forsvaret er på langt nær ferdigstilt. For oss er det utrolig viktig med vedtak som styrker Forsvaret, sa han.

Om overføringene til kommunene vil det også bli harde tak, ifølge Sp-lederen. Og i landbrukspolitikken øyner han gjennomslag.

– Regjeringserklæringen er mer landbruksfiendtlig enn den forrige. Men flertallet som Høyre, Frp og Venstre hadde, er borte, sier han.

Avgifter

Annonse

Også om regjeringens avgiftspolitikk varsler Vedum kamp. Han gjentar kritikken mot det han mener er en usosial og distriktsfiendtlig skatte- og avgiftspolitikk fra Erna Solberg og Siv Jensens side.

– Problemet med avgifter er at de rammer alle likt. Jeg håper Erna Solberg legger seg dette på minnet i arbeidet med budsjettet sier han.

Vedum slo ellers fast at Senterpartiet skal bruke tiden fram mot landsmøtet neste år på to hovedsaker: Kamp mot byråkratisering og spørsmålet om hvordan norske naturressurser best bør forvaltes.

Nestleder Anne Beathe Tvinnereim skal lede arbeidet med å finne fram til tiltak mot vekst i byråkratiet, mens den andre nestlederen Ola Borten Moe får oppgaven med å meisle ut Sps nye politikk for forvaltning av naturressurser som vannkraft, konsesjonslovgivning, fiskeri og oppdrett.

Medlemsvekst

Lørdag er det fire år siden han ble valgt til ny Sp-leder. I alle år siden har partiet opplevd medlemsvekst, og slik vil Vedum at det fortsetter.

– 2018 skal være det femte året på rad der vi opplever vekst i antall medlemmer, sier han.

Sp-lederen slår fast at partiet ved lokalvalget neste år skal stille liste i alle kommuner der det er partilister og ikke bare rene bygdelister.

– Ved siden av oss er det bare Ap og kanskje Høyre som vil kunne være i stand til dette, men Senterpartiet er første partiet ut med å uttrykke en så klar ambisjon, sier Vedum til NTB.

Neste artikkel

Høyre kritiserer Sp for at de vil kutte i midlene til Konkurransetilsynet