Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vedum: Høyere konfliktnivå med Elvestuen som klima- og miljøminister

Med Ola Elvestuen (V) som ny leder for Klima- og miljødepartementet vil konfliktnivået rundt rovdyr og naturforvaltning gå opp, tror Trygve Slagsvold Vedum.

SP-leder Trygve Slagsvold Vedum frykter større konflikter i saker som rovdyrforvaltning og naturforvaltning med Ola Elvestuen som klima- og miljøminister. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
SP-leder Trygve Slagsvold Vedum frykter større konflikter i saker som rovdyrforvaltning og naturforvaltning med Ola Elvestuen som klima- og miljøminister. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hvis man skal ta på alvor det Elvestuen tidligere har sagt i Stortinget, vil det tas mindre lokale hensyn, altså at ulven skal ha forrang. Elvestuen var den tydeligste talsperson i fjor for at det må være et mål å ha mer ulv, påpeker Sp-leder Vedum til NTB.

Vedum viser til at Elvestuen har sagt han ønsker større ulvebestand enn det som har vært vedtatt i Stortinget. Vedum er også bekymret for at Elvestuen står for en mye mer ensidig vernetenkning av utmarksområder.

Les også: Den kommende regjeringen vil ha en nemnd for klager på rovdyrvedtak. Det er uvisst hvem som skal sitte i nemnda og hvordan den skal fungere.

Han viser til at det står i regjeringserklæringen at 10 prosent av all skog skal være vernet, og sier at det er en mangedobling av det som er status i dag.

– Vi er for å verne unike biotoper, men vi mener at disse områdene forvaltes best lokalt. Det fine i Norge er at vi har hatt veldig lavt konfliktnivå, og at man har hatt stor tillit til lokal forvaltning, sier Vedum, som påpeker at en statsråd har veldig stor makt i det daglige virke gjennom enkeltvedtak ved å legge inn innsigelser.

Annonse

Les også: WWF: Elvestuen kan bli handlekraftig klima- og miljøminister

Vedum frykter at man får en langt mer sentralstyrt politikk når det gjelder verneområder under Elvestuen, og at man får sterkere styring fra Miljødirektoratet og departementet.

– Konfliktnivået rundt vernetiltak og rovdyrforvaltning kommer dessverre til å gå opp og ikke ned under Elvestuen, tror Vedum.

(©NTB)

Neste artikkel

Vedum om lagring av korn: – Regjeringa meiner alvor