Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vedtok at 12 ulver kan skytes utenfor ulvesonen

Rovviltnemndene for områdene i Norge med mest ulv har vedtatt en lisensjaktkvote på 12 dyr. Deisjøreviret får ingen spesiell beskyttelse i Stor-Elvdal og Rendalen.

Arnfinn Nergård (til venstre) er leder av rovviltnemnda i Hedmark, mens Øyvind Solum leder nemnda i Oslo, Akershus og Østfold. Foto: Svein Egil Hatlevik
Arnfinn Nergård (til venstre) er leder av rovviltnemnda i Hedmark, mens Øyvind Solum leder nemnda i Oslo, Akershus og Østfold. Foto: Svein Egil Hatlevik

Det var vedtaket etter et fellesmøte på Hamar tirsdag mellom rovviltnemndene i Hedmark (rovviltregion 5) og Oslo, Akershus og Østfold (rovviltregion 4).

Lisensjakta utenfor ulvesonen kan foregå fra 1. desember til 31. mai. Tirsdagens vedtak utgjør ikke det totale antall ulv som kan felles i Norge etter nyttår, siden også andre rovviltnemnder fatter egne vedtak. Hittil har rovviltnemnda i Rovviltnemnda i Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder fattet vedtakt om kvote på tre ulver.

Fylkesmannen i Innlandet, som fungerer som sekretariat i saken, hadde på forhånd innstilt på at det skulle kunne felles 12 ulver utenfor ulvesonen i fylkene Akershus og Hedmark. Enkelt forklart ligger den nordlige og vestlige delen av Hedmark den vestlige delen av Akershus utenfor sonen. Oslo og Østfold ligger i sin helhet innenfor ulvesonen.

I tillegg hadde sekretariatet gått inn for en buffersone utenfor ulvesonen for å beskytte Deisjøreviret. Denne foreslåtte buffersonen ligger like nord for ulvesonen, nærmere bestemt i i deler av Stor-Elvdal og Rendalen kommuner. Hensikten med bufferen var å beskytte foreldreparet i Deisjø mot felling, for å unngå at valpene som er dokumentert i reviret skal bli foreldreløse.

Dette forslaget falt etter å ha fått tre stemmer. Sju stemte imot.

Annonse

Sekretariatet hadde også innstilt på at Letjenna-reviret skulle kunne tas ut i sin helhet. Denne flokken holder til innenfor ulvesonen, og eventuell kvote innenfor ulvesonen skal behandles senere tirsdag.

Ulv i Norge

Det nasjonale bestandsmålet for ulv er mellom fire og seks årlige ynglinger, der tre av dem skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge.

Ynglinger i revirer som delvis ligger i Norge og delvis i Sverige skal telles som en halv yngling.

Når bestandsmålet er innfridd, kan det iverksettes lisensjakt.

Siste offisielle telling av ulvebestanden i Norge viser at det i vinter ble påvist valpekull i fem helnorske revir og seks grenserevir.

Etter tirsdagens vedtak er det åpnet for klager. De skal etter planen behandles seinere i høst. Dersom saksgangen i år er som tidligere år, ender saken til slutt på klima- og miljøstatsråd Ola Elvestuens bord.

Miljøpartiet De Grønnes og Sosialistisk Venstrepartis representanter i nemnda i region 4 foreslo å halvere fellingskvoten til seks ulver utenfor ulvesonen. Dette forslaget fikk tre stemmer.

MDGs representant Øyvind Solum, som også leder nemnda i region 4, viste til at bestanden i Sverige er synkende. Han mente det er lite bærekraftig å åpne for å felle 12 ulver i utenfor sonen Norge, når svenskene ikke har åpnet for jakt verken forrige vinter eller kommende vinter.'

Leder for rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård (Sp), foreslo at buffersonen for Deisjøreviret skulle fjernes. Han vektla at grensa for ulvesonen er fastsatt i Stortinget og at det ikke bør være en rovviltnemnds rolle å flytte på denne grensa.

Neste artikkel

Ap avviser at deres ulveforslag bryter internasjonale avtaler