Varsler klagestorm mot regjeringen for å berge politikontoret

Minst 22 kommuner varsler allerede at de vil klage resultatet av politireformen inn for justisdepartementet. Flere ber Stortinget ta opp saken.

Politidirektoratets endelige innstilling til politireformen er at 126 tjenestesteder legges ned, og sju nye opprettes. Foto: Siri Juell Rasmussen
Politidirektoratets endelige innstilling til politireformen er at 126 tjenestesteder legges ned, og sju nye opprettes. Foto: Siri Juell Rasmussen

Politireformen

Solberg-regjeringen satte i gang en politireform som skal sluttføres i vår.

Politidirektoratets endelige innstilling er at 126 tjenestesteder legges ned, og sju nye opprettes.

Norge vil dermed ha 221 tjenestesteder for politi dersom innstillingen blir stående. Kommunene har anledning til å klage til justisdepartementet.

Samtidig mener 55 av ordførerne at saken må opp igjen i Stortinget – nettopp fordi de mener intensjonene bak reformen ikke er blitt fulgt opp av politiet. 58 mener Stortinget nå har sagt sitt i denne saken, mens de øvrige svarer «vet ikke» eller «verken eller».

Har ikke fått svar

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Politikere rystet over masseskyting i Oslo