Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Undersøkelse: Unge i sør vil ikke flytte til Nord-Norge

Undersøkelse viser at det skal mye til før de unge i sør velger å flytte nordover. De har likevel klare råd om hva som skal til for at de skifter mening.

En undersøkelse gjennomført av Nordområdesenteret ved Nord Universitet i Bodø, gjennomført blant 1500 unge voksne mellom 20 og 40 år fra Sør-Norge, viser at unge trenger mer enN flott natur for å trekke nordover. IllustrasjonsFoto: Gorm Kallestad / NTB
En undersøkelse gjennomført av Nordområdesenteret ved Nord Universitet i Bodø, gjennomført blant 1500 unge voksne mellom 20 og 40 år fra Sør-Norge, viser at unge trenger mer enN flott natur for å trekke nordover. IllustrasjonsFoto: Gorm Kallestad / NTB

De unge i sør får et stadig mer positivt inntrykk av den nordlige landsdelen, viser en rapport som ble presentert torsdag formiddag i Bodø.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Nordområdesenteret ved Nord Universitet i samarbeid med NHO og Civita, viste at rekordmange unge i sør tok turen nordover for å feriere i fjor.

En ting er de likevel samstemte på: De unge i sør vil ikke flytte til Nord-Norge.

Gratis barnehage, skattelettelser, flyttetilskudd og et mer variert arbeidsmarked er blant tiltakene som unge i sør har listet opp når de blir spurt om hvilke tiltak som skal til for å få dem til å vurdere Nord-Norge som fremtidig bosted.

Unge i sør har oppdaget nord

Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet har gjennomført en undersøkelse blant 1500 personer i alderen 20 til 40 år i alle fylker i Sør-Norge.

Undersøkelsen ble gjennomført av Polarfakta.

Målet med undersøkelsen er å finne ut hvordan unge mennesker i Sør-Norge ser på den nordlige landsdelen. Til tross for det man tidligere har trodd, at de unge i sør har lav kunnskap om Nord-Norge, tegner undersøkelsen et annet bilde:

Stadig flere har et positivt inntrykk av landsdelen og et stort flertall oppgir at de mener Nord-Norge blant annet har gode universitetet og bidrar positivt til norsk økonomi.

Fakta

Fakta om undersøkelsen

Undersøkelsen er et samarbeid med NHO Nordland, LO Nordland, Kunnskapsparken Bodø og tankesmia Civita.

Polarfakta har fått i oppdrag å kartlegge holdninger til Nord-Norge blant privatpersoner i alderen 20–40 år i alle fylker unntatt Nord-Norge (Finnmark og Troms, Nordland).

Prosjektet som undersøkelsen inngår i, er delvis finansiert av Arktisk 2030 Regional.

Ett av funnene i undersøkelsen viser at korona også førte til at de unge for alvor oppdaget Nord-Norge i året som gikk. I alt oppgir 71,4 prosent av de unge i alderen 20 til 40 år at de har besøkt eller tidligere bodd i landsdelen. En økning på over 22 prosent fra året før.

12,5 prosent av de spurte fortalte at de hadde planer om å flytte på seg de neste tre årene, men bare 3,6 prosent svarte at de vurderte Nord-Norge som fremtidig bosted.

Undersøkelsen viser dermed at selv om unge får et stadig mer fordelaktig inntrykk av landsdelen etter besøk, vil de færreste vurdere å flytte nordover.

Frode Mellemvik er direktør ved Nordområdesenteret ved Nord Universitet i Bodø.  Foto: Trine Jonassen/Nordområdesenteret
Frode Mellemvik er direktør ved Nordområdesenteret ved Nord Universitet i Bodø. Foto: Trine Jonassen/Nordområdesenteret

Bosetting i nord er viktig nasjonalt

Annonse

Direktør ved Nordområdesenteret, Frode Mellemvik, mener det er problematisk at landsdelen, i tillegg til å lekke ungdom sørover, virker å være lite attraktiv for unge i sør.

– Det er bred partipolitisk enighet om at vekst og utvikling i nordområdene er nødvendig for å sikre verdiskaping og velferd for fremtidige generasjoner. Ikke minst ble dette understreket av Regjeringen da de la fram Nordområdemeldingen i november 2020. Flere unge i Nord er et sentralt verktøy for å lykkes med å ta i bruk mulighetene, skriver han i en pressemelding torsdag.

Til Nationen sier han at såframt ikke bostedspreferansen blant unge i Norge endres, og flere bosetter seg i Nord, vil landet risikere å tape økonomisk og strategisk i årene som kommer.

– Vi vil i tillegg bli stadig mer avhengig av en innvandring til landsdelen, om vi ikke klarer å endre bostedspreferansene til de unge. Om vi skal lykkes med å utvikle de viktige nasjonale ressursene som ligger i nord så må flere unge i sør flytte nordover, mener Mellemvik.

– Kreves radikale virkemidler

Erlend Bullvåg, prosjektleder ved Handelshøgskolen Nord universitet, har ledet arbeidet med undersøkelsen.

Han sier tilbakemeldingen fra de unge i sør viser at det er mulig å endre bostedspreferansen, men at det trenger kraftige økonomiske tiltak for å få dette til.

– Skal en skape balanse i flyttestrømmene mellom nord og sør kreves det langt mer radikale virkemidler enn i dag og mer kunnskap om hva som skaper et attraktivt nord for de unge, sier han.

I undersøkelsen ble respondentene presentert for en liste over tiltak for å få bremse fallet i folketall i Nord-Norge.

Bullvåg forteller at blant tiltakene som anbefales sterkest fra de unge i sør, er tiltak som gir direkte uttelling for den enkelte i form av lavere levekostnader.

– De unge etterlyser også et bredere arbeidsmarked, både i privat og offentlig sektor, og flyttetilskudd vurderes som gode tiltak. Det samme gjelder tiltak som skattefradrag, lavere skatt, ettergivelse av studielån og flyttetilskudd, mener Bullvåg.

Blant tiltakene som troner høyest er gratis barnehage for barnefamilier.

– Spesielt interessant er det at de fleste også var positive til en mer liberal innvandringspolitikk for å øke befolkningen i nord, sier Bullvåg.

Neste artikkel

Oppfordring til Bygde-Norge: – Sats på Generasjon Gira