Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trønderbønder møter regjeringa for å diskutere rovdyr

Trøndelag Bondelag møter torsdag statssekretær Widar Skogan (KrF) etter en beitesesong hvor flere bønder opplevde store tap til rovdyr.

Bønder fra Trøndelag vil torsdag reise til Oslo for å diskutere rovdyrangrepene i regionen. Foto: Erik Mandre / Mostphotos
Bønder fra Trøndelag vil torsdag reise til Oslo for å diskutere rovdyrangrepene i regionen. Foto: Erik Mandre / Mostphotos

Flere bønder i Trøndelag mistet sau og lam til rovdyr etter fjorårets beitesesong. Flere av de store rovdyrene var å finne i området, i enkelte områder var ulv det største problemet og i andre steder var det bjørnen som tok mest sau og lam.

Nå vil representanter fra fylkeslaget til Bondelaget reise til Landbruksdepartementets kontorer, hvor de vil møte statssekretær Widar Skogan (KrF) for å legge fram sitt syn på situasjonen.

– Beiteprioriterte områder i Lierne, Namsskogan, Grong og Snåsa er allerede tømt for sau, og nå legges det press på øvrige områder i resten av Namdalen og Innherred, skriver Trøndelag Bondelag i en pressemelding.

– Invadert av bjørn

Fylkesleder Kari Åker og rådgiver Leif Hjulstad vil representere Trøndelag Bondelag i møtet. De forteller at det er både ulven, bjørnen, gaupa og jerven som forårsaker betydelige tap i regionen.

– I Namdalen er beiteprioritert område invadert av bjørn som det til tross for rovdyrforliket ikke gis fellingstillatelse på. På Innherred er ulven en økende trussel. I tillegg er gaupe- og jervebestanden langt over bestandsmålet som er gitt for regionen, skriver de i en pressemelding.

Kari Åker, fylkesleder i Trøndelag Bondelag. Her fra Nationen-debatt i Trondheim. Foto: Lars Bilit Hagen
Kari Åker, fylkesleder i Trøndelag Bondelag. Her fra Nationen-debatt i Trondheim. Foto: Lars Bilit Hagen

Fylkeslederen mener det handler om å ta vare på dyrevelferden til dyrene på beite.

– Det handler om dyrevelferd for beitedyra, og at hele beitenæringa er truet. Det er bare ett tiltak som hjelper, og det er skadefelling. Det er avgjørende at LMD tar dette innover seg.

Under bestandsmål

Annonse

I sommer var det frustrasjon over at det ikke ble lisensjakt på bjørn i regionen, grunnen er at bjørnebestanden ligger under bestandsmålet. I tillegg fikk de ikke skadefellingstillatelse på en binne i Grong og Namsskogan-området.

Bøndene mener det er et brudd på rovdyrforliket.

– Bruddene på rovdyrforliket forvolder dessuten store menneskelige belastninger på beitebrukerne som slipper dyrene ut på beite, og de har ingen verktøy for å forhindre tap. Nå må noe gjøres, sier Hjulstad.

I 2018 ble det påvist minst 138 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser. 63 av dem var hunnbjørner, mens 75 var hannbjørner, ifølge Rovdata. Bestandsmålet for årlige ungekull ligger på 13, og lå i 2018 på åtte.

Beitenæringa har på sin side sådd tvil om telling av rovdyr. Det er flere rovdyr enn hva offisielle tall tilsier, har mange representanter for beitenæringa uttrykt.

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Widar Skogan (KrF), vil møte representanter fra Trøndelag Bondelag torsdag. Foto: Torbjørn Tandberg / LMD
Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Widar Skogan (KrF), vil møte representanter fra Trøndelag Bondelag torsdag. Foto: Torbjørn Tandberg / LMD

Binne-debatt

I høst gikk debatten om hvor mye beskyttelse binner skal ha i Norge. En formulering i statsbudsjettet fikk mange til å reagere, og mente det ville føre til strengere vern og nærmest gjøre det umulig å få fellingstillatelser på binner.

Dette har statssekretæren, som trøndelagsbøndene nå skal møte, senere gått ut og avkreftet.

– Det er uaktuelt å gi landets 63 hunnbjørner fri etableringsrett i beiteprioriterte områder, sa Skogan.

Formuleringen det ble reagert på var følgende:

«For å auke sannsynet for å auke bestanden av brunbjørn opp mot bestandsmålet, vil regjeringa leggje føringar om at område med kjent førekomst av binner må prioriterast til bjørn inntil det nasjonale bestandsmålet er nådd.»

Neste artikkel

MRSA-rammede bønder må fortsatt vente på erstatningsordning