Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Toppsjef: – Politireformen henger ikke helt på greip

Departementsråd Tor Saglie gikk hardt ut mot nærpolitireformen. – Det er sterke ord. Det er det vi har sagt hele tiden, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Reform: – Politikerne kommer ofte til raske konklusjoner uten at alle vurderinger av kostnad og tiltak er gjennomført, sa departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet Tor Saglie på et seminar ved Universitetet i Oslo. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix
Reform: – Politikerne kommer ofte til raske konklusjoner uten at alle vurderinger av kostnad og tiltak er gjennomført, sa departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet Tor Saglie på et seminar ved Universitetet i Oslo. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix

Departementsråd Tor Saglie i Justis- og beredskapsdepartementet har kritisert både prosessen og sluttresultatet. Under et seminar i regi av Universitetet i Oslo om reformer i slutten av oktober, holdt Saglie, som er øverste byråkratiske sjef i departementet, et innlegg der han formidlet dette:

• En analyse ble ikke tatt hensyn til, og det ble lagt inn ekstra tiltak i nærpolitireformen for å sikre flertall i Stortinget.

• Målformuleringer som «ikke henger helt på greip», som at et nærpoliti skal springe ut av lokalsamfunn, samtidig som lensmannskontor legges ned.

• Reformen er ikke godt nok utredet og planlagt.

• Problemer som er nevnt i forbindelse med politireformen, vil materialisere seg over tid og kanskje øke konfliktnivået.

– Politikerne kommer ofte til raske konklusjoner uten at alle vurderinger av kostnad og tiltak er gjennomført. De vil vise handlekraft og gjennomføringsevne, sa Saglie.

• Se video av Saglie under seminaret HER (Universitetet i Oslo)

Nærpolitireformen

Ble vedtatt av Stortinget i juni 2015.

I januar i fjor ble 27 politidistrikter kuttet til 12 som en følge av politireformen.

130 av 340 av Norges lensmannskontor er kuttet etter opphetede lokale høringsrunder.

Han har vært i hardt vær på flere saksfelt etter seminaret. NRK omtalte uttalelsen hans om at beredskapssenteret er blitt en symbolsak etter 22. juli. Departementsråden sa også at de 3 milliardene som ble bevilget «kanskje kunne vært brukt på andre ting».

– Løfter som ikke er innfridd

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener Saglie understreker det partiet har ment hele tiden: At reformen har vært preget av hastverksarbeid og ikke gagner lokalsamfunn.

– Han sier at målformuleringer ikke henger på greip. Det skal være et nærpoliti, men det er noe annet i praksis når lensmannskontor legges ned. Det er det vi har sagt hele tiden. Politiet blir sentralisert, men man kaller den en nærpolitireform fordi det høres bedre ut, sier Vedum.

• Les kommentar: «Statsråden må lytte til faglige råd»

Senterpartiet mener, i likhet med departementsråden, at reformen er dårlig planlagt og ikke bygget på en helhetlig politikk.

– Politireformen ble presset igjennom slik at det skulle bli minst mulig debatt om den i valgkampen, sier partilederen.

Saglie sa at han tror konfliktene rundt politireformen vil øke, noe også Vedum frykter.

– Politireformen ble solgt inn med løfter om flere ressurser, som ikke er blitt innfridd. Det blir krevende å være politimester og -ledelse framover, sier han.

«Politireformen ble presset igjennom slik at det skulle bli minst mulig debatt om den i valgkampen.»

Trygve Slagsvold Vedum, Sp-leder
Annonse

Sp-lederen mener politikerne må rette opp i noe av det som ikke har vært vellykket med reformarbeidet ved å bevilge mer penger til politiet neste år.

• Les debattinnlegg: Politisentraliseringen må stoppes

Sp kjempar vidare for nærpolitiet

Saglie uttaler seg om politiske prosesser samtidig som han er øverste byråkratiske leder for Justis- og beredskapsdepartementet. Vedum mener det er viktig at det kan bli debatt rundt en embetsmanns refleksjoner.

– Det er utrolig sterke ord, sier Sp-lederen om det departementsrådens sa under seminaret.

– Ikke flere seminarer

Tor Saglie vil kun svare på Nationens spørsmål via epost.

– La det ikke være noen som helst tvil om min holdning, nærpolitireformen er både riktig og nødvendig for å møte kriminalitetsutviklingen. Jeg står helt og holdent bak reformen.

Temaet for seminaret var utfordringer ved planlegging og gjennomføring av større reformer.

– Jeg la vekt på fordelen ved gode og helhetlige analyser og budsjettanslag i planleggingsarbeidet, det vil si før reformer iverksettes. Samtidig la jeg også fram gode og legitime grunner til at dette ikke alltid er mulig eller ønskelig med slike omfattende analyser. Det kan eksempelvis være behovet for raskt å kunne gjennomføre nødvendige endringer på enkeltområder eller hensynet til raskt å komme i gang med reformarbeidet for å gjennomføre en mer overordnet politikk. Det er altså kryssende hensyn som må avveies.

• Les også: Politi klaget – EFTA-domstolen bekrefter at reisetid er arbeidstid

Erfaringen hans med seminaret, har ført til at han ikke vil holde slike innlegg i framtiden.

– Min intensjon var å drøfte utfordringer ved gjennomføring av reformer i en faglig kontekst. Det falt ikke heldig ut. Det var ikke min intensjon å undergrave eller skape usikkerhet rundt nærpolitireformen. Jeg erkjenner at jeg i min rolle som departementsråd ikke bør delta i slike faglige seminarer, og jeg kommer ikke til å gjøre det fremover, sier Saglie.

Han skriver i eposten at oppgaven som byråkrater i et departement er å være gode faglige rådgivere for politikerne. Dette innebærer også å komme med faglige motforestillinger når det er grunnlag for det. Betraktningene om reformgjennomføringer ble gjort i en rent faglig sammenheng i den hensikt å stimulere en faglig refleksjon rundt et krevende arbeidsfelt.

Neste artikkel

Bondeopprørere snur ryggen til Sp i høstens valg