Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

SV reagerer på utsetting av vilt til jakttrening

SVs Arne Nævra lurer på hvorfor innførsel og utsettelse av rapphøns og fasan får fortsette. – Har lite nytteverdi for samfunnet generelt, mener han.

Arne Nævra (SV) er sterkt kritisk til utsetting av fasan og rapphøns til jakttrening. Foto: Vidar Sadnes
Arne Nævra (SV) er sterkt kritisk til utsetting av fasan og rapphøns til jakttrening. Foto: Vidar Sadnes

Den norske naturfotografen og stortingspolitikeren Arne Nævra (SV) reagerer på fortsatt innførsel og utsettingen av vilt.

I et skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) innleder Nævra med å referere til den nye viltforskriften fra Miljødirektoratet som trådde i kraft 1. april i år. Han lurer på hvorfor direktoratet har gitt tillatelse til innførsel og utsetting av fasan og rapphøns til fuglehundtrening i 2020, spesielt når det ennå ikke er undersøkt om det bryter med dyrevelferdsloven.

Nævra spurte derfor om statsrådens syn på utsetting av vilt til slike formål. Og Rotevatn innrømmer at det reises noen prinsipielle problemstillinger.

Sveinung Rotevatn (V), klima- og miljøminister. Foto: Siri Juell Rasmussen
Sveinung Rotevatn (V), klima- og miljøminister. Foto: Siri Juell Rasmussen

«Lite nytteverdi»

«Utsetting av vilt i naturen til jakttrening [er] forbudt som følge av at avl av ville dyr til bl.a. jakttrening er forbudt. Utsetting av fremmede viltarter som fasan og rapphøns omfattes ikke av samme regler per i dag som ville stedegne arter [ …]», skriver Nævra.

Miljødirektoratet har ifølge Nævra gitt ut til sammen 11 tillatelser til innførsel og utsetting. Det omfatter omtrent 4000 fasaner og 2500 rapphøns i løpet av 2020.

«Dette er først og fremst en rekreasjonsaktivitet som har lite nytteverdi for samfunnet generelt», skriver han.

Annonse

I sitt svar til Nævra, skriver Rotevatn at departementet har 16 klagesaker fra 2019 til behandling. Saker han ikke ønsker å kommentere før de er ferdig behandlet.

Statsråden trekker også fram tillatelsene for utsetting av fasan og rapphøns i år er påklaget, men ennå ikke oversendt departementet.

Samtidig erkjenner Rotevatn at det å sette ut vilt for å trene fuglehunder, reiser noen prinsipielle problemstillinger når det gjelder dyrevelferd.

Vurderer å forby utsetting

«Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet har difor gjeve Mattilsynet og Miljødirektoratet eit oppdrag om å levere ei vurdering av korleis god dyrevelferd kan bli vareteke ved oppdrett og utsetjing av fasan og rapphøns i naturen for hundetrening, under dette om praksisen bør bli forbode», skriver han.

Nævra stiller seg også kritisk til at Klima- og miljødepartementet i 2019 innrømte at de trolig la feil rettsanvendelse til grunn for vilkår knyttet til dyrevelferd ved utsettelse av vilt.

«Det er dermed uforståelig hvorfor Direktoratet ikke kunne vente inntil uttalelse fra Sivilombudsmannen blir ferdigstilt og ikke minst før man har skaffet tilstrekkelig kunnskap og før det er vurdert om denne utsettingen er i samsvar med dyrevelferdsloven. Ifølge føre-var-prinsippet burde det ikke gis tillatelser til utsetting av fasan og rapphøns i norsk natur for jakttrening», mener SV-politikeren.

Rotevatn svarer Nævra med at departementet vil vente på uttalelsen fra Sivilombudsmannen før de tar endelige avgjørelser i klagesakene.

Neste artikkel

I 15 år har hun fått tilsendt tomme melkekartonger: – Jeg blir mest fascinert