Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

SV lanserer krisepakke til landbruket

SVs Katrine Boel Gregussen er lei av å høre om landbrukets solidaritet og dugnadsånd. Hun etterlyser økonomiske tiltak som står i stil med de fine ordene.

– Nå har folk fått opp øynene for verdiene av et godt og stort landbruk, og det kan ikke drives på dugnad, sier Katrine Boel Gregussen fra SV. Foto: SV
– Nå har folk fått opp øynene for verdiene av et godt og stort landbruk, og det kan ikke drives på dugnad, sier Katrine Boel Gregussen fra SV. Foto: SV

Under torsdagens debatt i Stortinget om jordbruksoppgjøret reagerte Gregussen i SV på at bøndene ble roset for å være så solidariske, forteller hun Nationen.

– Jeg ble provosert under debatten i salen, når man kaller bøndene for solidariske. Regjeringen har en holdning om at bøndene skal være solidariske og har gjort en så stor innsats i dugnaden, men jeg synes ikke regjeringens forslag viser at bøndene blir belønnet for innsatsen de legger ned, sier hun.

Gregussen representerer Troms på Stortinget, og er vara for næringspolitiker og partikollega Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Hun sier SV forventer at det iversettes tiltak for å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre næringer.

– Vi har forventninger til at inntektsgapet jevnes ut, men det må gjelde alle som driver med jordbruk. Ikke bare de som har det som sin største inntekt. Fordi mange i landbruket tjener mindre på det enn i sin sekundærjobb, fordi det er så dårlig betalt, sier hun.

Egen krisepakke

Annonse

Til behandlingen av revidert statsbudsjett fredag har SV lansert en egen krisepakke for landbruket.

–  Alle disse forslagene handler om å holde hjulene i gang og styrke Norges selvforsyningsevne i et lengre perspektiv enn det regjeringen og Frp legger opp til, forklarer hun.

SV ønsker å bruke 600 millioner ekstra på noen konkrete tiltak. Ifølge Gregussen er formålet med midlene at de skal hjelpe Norge stå bedre rustet til neste krise.

– Vil vil gi 250 millioner kroner til IBU (investerings- og bedriftsutviklingsmidler til landbruket). Det er fordi vi ønsker å prioritere små og mellomstore melkebruk og sætre. Det er i tillegg behov for nye dyreverferdskrav i melkeproduksjon og løsdriften, sier hun.

SV viser til tall fra Innovasjon Norge, som basert på prosjektsøknader anbefaler at IBU-rammen økes med inntil 200 millioner kroner.

Partiet vil også gi 250 millioner til grøfting og drenering

– Det er en måte å skape verdier og sysselsetting i landbruket på. Det er et stort behov for det der ute, og vil gi midler hvor mye av det komme arbeid som starter i høst til gode.

I tillegg har partiet satt av 50 millioner til mer beite i utmark og det samme til istandsetting av tidligere dyrket jord i Nord-Norge.

– Vet hvor viktig det er med ny verdiskaping i nord og at vi utvider distriktsjordbruket. Det mener vi vil være et viktig tiltak mot sentralisering av landbruket, sier Gregussen.

Neste artikkel

Forskning: To grupper bønder mer villige til å redusere bruken av plantevernmidler