Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stortinget dropper lensmannen

Stortingets justiskomité valgte å ikke redde lensmannstittelen. – Identitetspolitikk, sier Frp om navnebyttet.

Kun to partier ønsker å beholde lensmannstittelen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Kun to partier ønsker å beholde lensmannstittelen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Alle partier utenom Frp og Sp går inn for å erstatte lensmannstittelen med den kjønnsnøytrale tittelen «politiavdelingsleder». Det kommer fram i behandlingen av politimeldingen, hvor justikomiteen avla sin innstilling tirsdag.

– Det er svært kjedelig at stortingsflertallet er mer opptatt av å drive identitetspolitikk enn å bevare språket og en forståelse som folk flest kjenner til, sier Frps Per-Willy Amundsen.

Forslaget om å endre navn kom fra Politidirektoratet 2. februar i år, etter Stortingets vedtak i 2019 om at alle yrkestitler i statlige virksomheter skal være kjønnsnøytrale.

Men ikke før nå har partiene tatt stilling til selve lensmannstittelen. I justiskomiteen ble det fremmet forslag om å skjerme lensmannen fra denne endringen, og dette fikk altså ikke flertall.

900 år

Vedtaket om kjønnsnøytrale titler ble enstemmig vedtatt i Stortinget i 2019, men Frp og Sp sier nå de vil gjøre et unntak for lensmannen.

– Denne tittelen har en lang tradisjon og alle kjenner begrepet. Når man bruker «mann» i lensmann så er det kjønnsnøytralt, fordi det referer til mann som i menneske, sier Amundsen.

Senterpartiets Jenny Klinge er enig.

– Nå mister vi et ord som har en nasjonal forankring gjennom 900 år.

– Men dere stemte for at alle titler skulle være kjønnsnøytrale?

– Det anser jeg som et arbeidsuhell, for da hadde vi ikke oversikt over hva dette betydde i praksis. Man må huske at saken ikke var utredet den gangen. Det bør være mulig for politikere å endre mening når man ser de praktiske konsekvensene av et vedtak.

Arbeiderpartiet påpeker at endringen ikke vil få en praktisk betydning for arbeidsoppgavene til politiavdelingslederne.

– Vi mener at en navneendring kun betyr et nytt navn, og at det ikke endrer noe materielt på innholdet, sier Lene Vågslid (Ap).

Neste artikkel

Sp åpner for lengre reisetid til passkontor i Distrikts-Norge