Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Statsminister Erna Solberg (H) tar selvkritikk på informasjon om terrorsikring

Statsminister Erna Solberg (H) tar selvkritikk på at informasjonen til Stortinget om objektsikring burde vært kommunisert tidligere, tydeligere og mer samlet.

Med et mistillitsforslag fra opposisjonen hengende over seg tok Solberg ordet i debatten om objektsikring i Stortinget onsdag. Der gjentok hun formuleringene fra kontroll- og konstitusjonskomiteens åpne høring om Riksrevisjonens kritiske rapport av regjeringens arbeid med terrorsikring:

Annonse

Kunnskapen om hvor kompleks og krevende objektsikringsarbeidet er, har vært en gradvis erkjennelse. Kompleksiteten og kostnadene med arbeidet er noe regjeringen burde ha kommunisert tidligere og tydeligere og mer samlet til Stortinget. Jeg vil understreke fra Stortingets talerstol at jeg tar selvkritikk på dette, sa Solberg.

Hun innledet med å si seg enig med Riksrevisjonen som slår fast at det vil ta tid før grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og forsvaret har en permanent grunnsikring.

– Dette tar vi på alvor, sa Solberg. Hun sa videre at man i dag vet at gjennomføringen har vist seg langt mer kostnadskrevende og tidkrevende enn da objektsikringsforskriften ble vedtatt i 2010.

Neste artikkel

Flere skogbranner i Italia – én død