Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Statens naturoppsyn bedøvet ulv i Engerdal, nå skal den flyttes

En hannulv ble bedøvet og fanget torsdag i 11-tida. Noen timer seinere leter Miljødirektoratet etter et sted å sette den ut.

Denne hannulven på 42 kilo ble bedøvet fra helikopter litt før klokka 11 i dag. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Denne hannulven på 42 kilo ble bedøvet fra helikopter litt før klokka 11 i dag. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har gitt Statens naturoppsyn (SNO) et oppdrag om å forsøke å finne ulven som i det siste har oppholdt seg i Engerdal kommune i Hedmark, bekrefter Susanne Hanssen, seniorrådgiver i Miljødirektoratets viltseksjon.

– Ulven er det som kalles en genetisk viktig innvandrer. De siste dagene har SNO vært ute i felt, og i formiddag ble den bedøvet. Jeg vet ikke vet ikke hvor den er akkurat nå. Det skal tas prøver av ulven og gjennomføres andre undersøkelser, sier Hanssen.

Ulven er en hann som har kommet fra Finland eller Russland, ifølge Miljødirektoratet.

Grunnen til at ulven skal flyttes er at det igangsettes lisensjakt på ulv utenfor ulvesonen fra og med 1. desember, og myndighetene ønsker å skjerme ulver som kan tilføre den innavlede skandinaviske ulvestammen nye gener fra jakt.

Det er også et mål at ulven ikke skal etablere seg innenfor sørsamiske tamreinområder og å unngå skade på tamrein. Derfor kan den ikke være i Engerdal, men skal flyttes til innenfor ulvesonen. Den har gjort skade på tamrein innenfor Elgå reinbeitedistrikt.

Statens naturoppsyn er underlagt Miljødirektoratet og er direktoratets organ ute i felt. Sjef for Miljødirektoratets viltseksjon, Knut Morten Vangen, kan fortelle flere detaljer om flyttingen:

– SNO kjørte ut med helikopter og traff ulven med en bedøvelsespil. Det skjedde i nærheten av Elgå i Engerdal, sier han.

Merking av ulv i Engerdal torsdag. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Merking av ulv i Engerdal torsdag. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Annonse

Ulven er utstyrt med GPS-sender. Når den skal settes ut, er det risiko for at andre ulver tar ulven av dage. Derfor må stedet for utsettingen velges med omhu.

– Én av de tingene vi vurderer når vi skal plasserer den ut, er at det ikke kan være i et allerede etablert revir, sier Vangen.

Når han uttaler seg til Nationen, er klokka 13:45.

– Ulvehannen er nå bedøvd og merket. Den skal flyttes til et område sentralt i ulvesonen, og vi jobber nå med å finne et egnet sted. Den må flyttes så raskt som mulig, og det er snakk om timer for den må vekkes opp igjen. Det skjer i dag, sier han videre.

Reineier Jon Anders Mortensson sier til avisa Østlendingen han er at er lettet over at ulven er bedøvd og fjernet.

– Men dersom ulven er godt kjent i området og holder på å danne revir, frykter vi at ulven kommer tilbake. Det er flere eksempler på dette i Sverige. Derfor ønsker vi at skadeulv blir avlivet – da er vi sikre på at den ikke kommer tilbake til reinbeiteområdet, sier Mortensson til avisa.

Ifølge reineieren ble det torsdag funnet et reinkadaver i like sør for Elgå. Det er den fjerde reinen som er blitt funnet de siste dagene, skriver Østlendingen.

Flyttingen som nå skal finne sted er ikke enestående i norsk ulveforvaltning. I 2009 vandret den såkalte Galven-tispa inn fra Sverige til Norge. Hun var avkom etter en finsk-russisk immigrant. Tispa ble bedøvet, merket og flyttet i 2010, etter å ha tatt mange sauer vest for Glomma.

Galven-tispa fotografert i 2010. Foto: Lars Gangås/SNO
Galven-tispa fotografert i 2010. Foto: Lars Gangås/SNO

Hun ble sluppet fri i Varaldskogen på østsiden av Glomma i Kongsvinger kommune. Den gangen brukte Statens naturoppsyn 575.000 kroner på å flytte tispa, skrev Nationen i 2011. Kostnadene knyttet til skader på sau og flytting beløp seg til totalt over tre millioner kroner for denne ene ulven.

Neste artikkel

Statssekretær vil løse bjørnekonflikt i Bardu