Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Staten anker dom om lisensfelling av ulv

Klima- og miljødepartementet har bestemt seg for å anke dommen om lisensfelling av ulv til Høyesterett.

– Jeg mener det er viktig at Høyesterett tar endelig stilling til disse rettslige spørsmålene, slik at vi får en klargjøring av hvordan naturmangfoldsloven er å forstå, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
– Jeg mener det er viktig at Høyesterett tar endelig stilling til disse rettslige spørsmålene, slik at vi får en klargjøring av hvordan naturmangfoldsloven er å forstå, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Borgarting lagmannsrett kom til at to vedtak fra 2017 om felling av ulvene i revirene i Julussa og Osdalen er ugyldige.

– Jeg mener det er viktig at Høyesterett tar endelig stilling til disse rettslige spørsmålene, slik at vi får en klargjøring av hvordan naturmangfoldsloven er å forstå. Man kan være for eller mot lisensfelling av ulv, men vi må uansett ha klart for oss hvilke rettslige rammer som gjelder, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Departementet vil sammen med statens prosessfullmektig utarbeide en anke innen fristen 29. februar.

WWF vurderer anke

WWF fikk medhold i at to av tre vedtak om ulvefelling var ugyldig. Organisasjonen har så langt ikke vurdert om de er fornøyd med dommen, og også de vurderer en anke.

Annonse

– Vi sitter fortsatt og vurderer dommen, og har ikke landet på noen konklusjon, har Pétur Níelsson i WWF tidligere sagt til Nationen.

Blant andre Norges Bondelag har uttalt at staten måtte anke dommen.

Domstolen fastslår i dommen at et vedtak om lisensfelling i Julussa- og Osdalen-reviret fra i desember 2017 var ugyldig. Det samme gjelder vedtaket fra februar året etter om felling av tre ulvevalper i de samme revirene, konkluderer Borgarting lagmannsrett.

For høyt antall

I jaktsesongen 2017–2018 ble det opprinnelig vedtatt å felle opp mot 50 ulver. Departementet reduserte antallet til totalt 42, hvorav 28 ble felt. WWF mente antallet det ble gitt tillatelse til å skyte, var for høyt, og at jakta dermed truet bestandens overlevelse.

WWF gikk til sak mot staten høsten 2017, med påstand om at den norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

WWF tapte søksmålet i Oslo tingrett rett etter nyttår 2018. Lagmannsretten kommer imidlertid til motsatt konklusjon når det gjelder to av de tre ankepunktene: Lisensfelling av ulv utenfor etablerte revir i region 4 og 5, samt lisensfelling i revirene Julussa og Osdalen.

Neste artikkel

– Helt sjukt å oppleve slik støtte