Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Spenning til siste slutt om kommunereform

Kommunalministeren gledet seg over en historisk dag, men kommunereformen har syltynt flertall, og voteringen i Stortinget blir spennende til siste slutt. 

Helga Pedersen (Ap) på talerstolen sammen med Helge André Njåstad (Frp), leder av kommunalkomiteen, under debatten om kommunereformen i Stortinget torsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Helga Pedersen (Ap) på talerstolen sammen med Helge André Njåstad (Frp), leder av kommunalkomiteen, under debatten om kommunereformen i Stortinget torsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– I dag fatter Stortinget et historisk vedtak. Mange steder legger vi til rette for at innbyggerne får bedre tjenester som følge av at kommunene blir større og sterkere, innledet kommunalminister Jan Tore Sanner (H), mens en Ap-representant stilte i nordlandsbunad under avstemningen, i ren protest mot kommune- og regionreformen.

Ingebjørg Godskesen fra regjeringspartiet Frp varslet at hun ikke nødvendigvis vil følge partipisken når det gjelder kommunereformen. Dermed ligger det an til at reformen blir vedtatt med bare én stemmes overvekt.

LES OGSÅ: Vil syne at fleirtalet fort tvang er marginalt

I debatten i stortingssalen gjorde hun det klart at hun akter å stemme mot regionreformen der hennes hjemfylke Aust-Agder foreslås sammenslått med Vest-Agder. Hun understreket at folkeavstemninger må respekteres. Innbyggerne i agderfylkenes «nei» til sammenslåing i avstemningen fra 2011, ble avgjørende for henne.

– Jeg synes det er trist og leit hvis flertallet i denne sal setter folkeviljen til side. Det er udemokratisk og uklokt, sa hun.

Kommunereformen

Målet med kommunereformen er å redusere antallet kommuner og flytte mer makt og ansvar til større kommuner.

Reformen er basert på frivillighet, men det åpnes for tvang i spesielle tilfeller.

Stortingets kommunalkomité har kommet fram til at antall kommuner skal kuttes fra 428 til 354 – med tvang i 11 tilfeller.

Kommunalkomiteen støttet videre regjeringens ønske om å slå sammen dagens 19 fylker til ti regioner, pluss Oslo.

De nye kommunene og regionene skal etter planen være på plass innen 1. januar 2020.

Fylkesmennene foreslo høsten 2016 at cirka 200 kommuner skulle slås sammen mot sin vilje.

LES OGSÅ: 74 kommuner forsvinner fra kartet

– Syltynt grunnlag

Arbeiderpartiets Helga Pedersen erklærte at rikspolitikere bør vokte seg vel for å sitte på et kontor i Oslo og tro man vet best.

– Når det spekuleres i at to utbrytere kan stoppe reformen, sier det noe om hvor syltynn forankring regjeringspartiene og Venstre har for å overkjøre lokal- og regionaldemokratiet, sa Pedersen.

De rødgrønne partiene holdt fast ved at kommuner og regioner som slås sammen med tvang, kan få vedtaket oppløst dersom partiene kommer til makten i høst. Kritikk om at partiene står for reversering, ble blankt avvist.

– Dagens regjering kan ikke forvente at vi skal følge opp dette når man har brukt den siste natta til å piske sine egne på plass, sa Pedersen.

LES OGSÅ: Flertall mot tvungen kommunesammenslåing

Bunadsprotest

Annonse

Kommunalkomiteen på Stortinget har gått inn for å kutte antall kommuner fra 428 til 354. 11 av sammenslåingene vil skje med bruk av tvang.

Mange stortingsrepresentanter benyttet anledningen til å stille spørsmål om hvilke kriterier som ligger til grunn for beslutningene.

Arbeiderpartiets Lisbeth Berg-Hansen, som har markert seg som en tydelig motstander av tvangssammenslåing, hadde iført seg nordlandsbunad for anledningen. Hennes hjemkommune Bindal i Nordland foreslås sammenslått med trønderkommunene Vikna, Nærøy og Leka.

– Jeg håper dette ikke er min siste dag som nordlending, erklærte hun.

LES OGSÅ: Vedums sentraliserings-fleip irriterte Solberg

– Ingen fornøyd

Grensedragningen i regionreformen ble også gjenstand for mange spørsmål – spesielt den store nordnorske regionen bestående av Finnmark og Troms, og Viken, hvor Buskerud, Akershus og Østfold slås sammen.

KrF har støttet tvang på regionnivå, men ikke kommunenivå. Kommunalpolitisk talsmann Geir Toskedal vedgikk at ingen partier egentlig var tilfredse med resultatet i reformen. Men det var et kompromiss for å unngå at hele forvaltningsnivået forsvant, mente han.

– Vi er ikke fornøyd med alt som har skjedd, men det var det muliges kunst. Vi reddet det regionale nivået, sa han, og påpekte at det skal settes ned et utvalg som skal se på grensedragninger.

Avstemningen skal skje så snart debatten om både kommune- og regionreform er ferdig, inkludert en sak om nye oppgaver til kommunene.

Neste artikkel

Stortingets direktør sier opp