Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp vil kutte matmomsen med 2,8 milliarder kroner

Senterpartiet foreslår i sitt alternative budsjett avgiftskutt på totalt 9 milliarder kroner. 2,8 milliarder brukes på å kutte matmomsen.

Partileder Trygve Slagsvold under en tidligere pressekonferanse. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Partileder Trygve Slagsvold under en tidligere pressekonferanse. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Sps budsjettalternativ ble lagt fram på Stortinget torsdag formiddag.

Partiet viser til at grensehandelen har økt kraftig de siste årene, men at stengte grenser under koronapandemien har gitt flere arbeidsplasser og økt verdiskapning i Norge.

– Vi mener det nå må tas grep som gjør at denne verdiskapingen forblir i Norge også etter at grensene igjen kan åpnes, skriver Sp i budsjettforslaget.

Partiet etterlyser nå at momsen reduseres på alle matvarer, ikke bare på sukker, sjokolade og ikke-alkoholholdige drikkevarer.

Svensk nivå

– Senterpartiet foreslår å redusere matmomsen til svensk nivå (fra 15 til 12 prosent). Dette er en avgiftslettelse på 2,8 milliarder kroner i 2021 som i 2022 vil utgjøre 4,8 milliarder kroner.

For øvrig innebærer Sps forslag at staten skal ta inn 2,75 milliarder mindre i skatter og avgifter enn det regjeringen legger opp til i sitt forslag.

Senterpartiet vil også ha en krisepakke på totalt 32,4 milliarder kroner. Regjeringspartiene ble nylig enig med Frp om en pakke på 22,1 milliarder kroner til koronarammede bedrifter og kommuner.

Koronastøtteordninger

Sp vil bruke pengene på 16,7 milliarder kroner på å forlenge og forsterke koronastøtteordninger, som kompensasjonsordningen for bedrifter, en ny kompensasjonsordning for luftfarten og inntektssikring for arbeidsfolk og selvstendig næringsdrivende.

6,1 milliarder kroner av de totale avgiftslettelsene på 9 milliarder, kommer i krisepakken. Det omfatter å beholde den lave momssatsen på 6 prosent for reiseliv, transport og kultur ut hele 2021, ikke bare første halvår slik regjeringen legger opp til.

9,6 milliarder kroner går til målrettede tiltak for økt aktivitet og omstilling.

(©NTB)

Neste artikkel

Valnemnda går for attval av leiartrioen i Norges Bondelag