Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp ser ingen grunn til jubel for pelsdyrstøtte

Senterpartiet forstår ikke at Fremskrittspartiet ber pelsdyrbøndene juble over kompensasjonen de fire regjeringspartiene nå er enige om.

– Det eneste vi mener vil være akseptabelt, er full erstatning individuelt til alle som blir nektet å drive med yrket sitt, sier Sps Marit Arnstad.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
– Det eneste vi mener vil være akseptabelt, er full erstatning individuelt til alle som blir nektet å drive med yrket sitt, sier Sps Marit Arnstad. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg ser Frp mener pelsdyrbøndene bør juble for dette. Det er vanskelig å se for seg folk juble over å bli fratatt yrket og arbeidsplassene sine, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

Hun er sterkt kritisk til den kompensasjonspakken som Høyre, Frp, Venstre og KrF onsdag presenterte for pelsdyrbønder som nå må avvikle virksomheten. Arnstad minner om at det regjeringen gjør, er å «innføre næringsforbud for en hel yrkesgruppe».

Annonse

Fakta

Kompensasjonen

Konkret foreslår næringskomiteens flertall med Høyre, KrF, Venstre og Frp følgende:

Regjeringen må ta større ansvar og dekke de faktiske kostnadene knyttet til riving og opprydding av pelsdyrhus.

Regjeringen må styrke kompensasjonsordningen gjennom å beregne en individuell kompensasjon basert på bokført verdi. Det skal ta hensyn til gjeldssituasjonen knyttet til pelsdyrdriften på hvert enkelt bruk. Tispetillegget ligger fast.

I tillegg til 100 millioner kroner i omstillingsmidler, må regjeringen utvide kompensasjonsordningen slik at det kompenseres for lavere årlig alderspensjon som følge av uttak av alderspensjon tidligere enn fylte 67 år.

De fire regjeringspartiene går også inn for en individuell behandling på bruksnivå av samtlige aktive pelsdyrbønder. Den angivelige totalrammen på 505 millioner kroner som angis i proposisjonen, er å forstå som en overslagsbevilgning.

– Det eneste vi mener vil være akseptabelt, er full erstatning individuelt til alle som blir nektet å drive med yrket sitt, sier hun til NTB.

– Alt som har med riving og gjeld å gjøre og oppsparte midler som er brukt til å etablere livsverket, bør gis kompensasjon, mener Arnstad.

Neste artikkel

– Veldig uheldig at man skal slå noen billige poenger på en alvorlig smittesituasjon